Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Novembar 30, 2020
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 53
Dana 30.11.2020. godine, sa početkom u 15:00 održana je radionica, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Poljoprivredno gazdinstvo Božinović Ivana sa temom:
1. 15:00 do 16:00 Praktičan prikaz rezidbe leske , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj radionice bio je da se prisutnim proizvođačima praktično pokaže i objasni pravilna uzgojna rezidba leske za formiranje žbunastog uzgojnog oblika.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar