Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On Decembar 07, 2020
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 36
Dana 07.12.2020. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Mali Izvor , opština Zaječar - grad, poljoprivredno gazdinstvo Đorđević Igora sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Odabir grla za dalju reprodukciju , savetodavac Ivanka Vidojković

Cilj obilaska ogledne farme bio je da se prizvođačima pokaže kako da na osnovu vizuelnog pregleda odaberu grlo za dalju reprodukciju.
Koordinator: Ivanka Vidojković


Izvor: PSSS Zaječar