Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

On Decembar 21, 2020
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 37
Dana 21.12.2020. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Bogovina , opština Boljevac, Gazdinstvo Miroslava Vojinovića sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar