Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

On Januar 30, 2021
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 74
Dana 30.01.2021. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Rgotina , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Jelenković Dušana sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Ivanka Vidojković

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Ivanka Vidojković


Izvor: PSSS Zaječar