Objava: TRIBINA-PSSS Zaječar

On Februar 02, 2021
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 72
Dana 02.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Boljevac , opština Boljevac, Kancelarija lokalne samouprave sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar