Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Februar 26, 2021
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 34
Dana 26.02.2021. godine, sa početkom u 15:00 održana je radionica, mesto Grlište , opština Zaječar - grad, Gazdinstvo Milovanović Nikole sa temom:
1. 15:00 do 16:00 Primena zoohigijenskih mera u govedarstvu , savetodavac Ivanka Vidojković

Cilj radionice bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima praktično predstavi pravilna primena zoohigijenskih mera u govedartstvu
Koordinator: Ivanka Vidojković


Izvor: PSSS Zaječar