Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jun 04, 2021
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 46
Dana 04.06.2021. godine, sa početkom u 08:00 održana je predavanje, mesto Pečenjevce , opština Leskovac - grad, Dom kulture Pečenjevce sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Kada obaviti prihranu kukuruza? , savetodavac Boban Stanković
2. 08:30 do 09:00 Mere i aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, Skap projekat. , savetodavac Igor Ristić

Cilj: Prihrana kukuruza je važna agrotehnička mera, obavlja se zajedno s međurednom kultivacijom. Prisutni upoznati sa aktuelnim merama i aktivnostima Ministarstva poljoprivrede -Skap projekat. Predavanje je održano u skladu sa svim epidemiološkim merama vezanih za Covid -19.
Koordinator: Boban Stanković


Izvor: PSSS Leskovac