OBJAVA: DAN POLJA STRNIH ŽITA - PSSS Zaječar

From Jun 03, 2021 13:56 until Jun 04, 2021 15:56
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 79

Пољопривредна саветодавна и стручна служба Зајечар Агрознање доо, организовала је Дан поља озимих стрних жита дана 03.06.2021.год., на огледној парцели на имању пољопривредног газдинства Нинић Лазара,  на старом путу Зајечар – Звездан, град Зајечар, са почетаком  у 11:00 часова. Након свечаног отварања и поздравне речи домаћина презентован је сортимент,  примењена агротехника и просек падавина на сортном огледу. Семенске куће и дистрибутери који су заступљени у огледу су: LG, дистибутер је Галеника – Фитофармација а.д.; Axereal, Saatzucht Donau, KWS, Syngenta, дистибутер за Србију наведених семенских кућа је Делта Аграр д.о.о; Cosun seed, дистибутер је Семенарна д.о.о;  Институт за ратарство и повртарство Нови Сад. Посејано је 8 сорти озиме пшенице из 6 семенских кућа и 2 сорте јечма из 2 семенске куће. Дану поља озимих стрних жита присуствовалa су 26 пољопривредна произвођача, као и представници семенских кућа и медија. Циљ ове манифестације био је да се присутни посетиоци упознају са сортиментом наведених кућа, карактеристикама заступљених сората на основу примењене агротехнике и климатских услова на нашем подручју, размене искуства као и да одлуче које ће се  сорте  наћи на њиховим парцелама  ове јесени.

Kоординатор Дана поља је Славица Kоџопељић  дипл. инж ратарства
Учесници у реализацији огледа: Славица Џелатовић дипл.инж заштите биља  и Саша Стаменковић дипл.инж агроекономије

Извор: ПССС Зајечар