Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On Jun 07, 2021
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 20
Dana 07.06.2021. godine, sa početkom u 15:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Poljoiprivredno gazdinstvo Stanković Ivana sa temom:
1. 15:00 do 16:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u voćarskoj proizvodnji u vidu prikaza postignutih rezutata uspešne planske proizvodnje višnje , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje poljoprivrednika sa primerom dobre poljoprivredne prakse u voćarskoj proizvodnji i rezutatima uspešne planske proizvodnje višnje, postignutih primenom stručnih saveta, primenom odgovarajućeg uzgojnog oblika i rezidbe, adekvatnog đubrenja organskim i mineralnim đubrivima.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar