Najava: TRIBINA-PSSS Kruševac

On Jul 10, 2021
Posted by PSSS Krusevac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 49
Dana 10.07.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se tribina, mesto Grevci , opština Kruševac - grad, Gazdinstvo Stevanović Srboljuba sa temom:
1. 12:00 do 13:00 primena Pravilnika o malim količinama primarbih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. , savetodavac Radojka Nikolić

Cilj tribine je da se poljoprivrednim proizvođačima prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potošača, poddručju za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje kojje se odnosi na male subjekte u poslovanju hranom živoinjskog porekla.
Koordinator: Radojka Nikolić


Izvor: PSSS Kruševac