Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 06, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 53
Dana 06.07.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je tribina, mesto Postenje , opština Novi Pazar - grad, poljoprivredno gazdinstvo Anđelković Miodraga sa temom:
1. 09:30 do 10:15 Tumačenje Pravilnika o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na PG , savetodavac Svetlana Šućević

Odrađena je najavljena tribina koja je imala za cilj da upozna poljoprivredne proizvođače (prisutnih 5) sa Pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednom gazdinstvu, kojim će biti omogućeno da legalno prerađuju primarne biljne proizvode i time, kroz dodatu vrednost, obezbede bolje prihode.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar