Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 26, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 31
Dana 26.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Tutin , opština Tutin, Udruženje stočara "Tutin" sa temom:
1. 11:00 do 11:40 Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine je upoznavanje zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača sa najavljenom temom.
Koordinator: Smail Ejupović


Izvor: PSSS Novi Pazar