Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 27, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 24
Dana 27.07.2021. savetodavac Tanja Mihajlović posetiće udruženje ,,Lukarska Dolina,,, mesto Lukare, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete je da se proizvođači upoznaju sa Parvilnikom o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja.


Izvor: PSSS Novi Pazar