Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Oktobar 12, 2021
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 43

Dana 12.10.2021. savetodavac Safet Vesnić posetio je udruženje Udruženje pčelara ,,Matičnjak', mesto Novi Pazar, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Priprema pčelinjaka za prezimljavanje bila je tema posete Udruženju poljoprivrednika - Matičnjak, sa kojom sam upoznao prisutne članove udruženja. Poseti je prisustvovalo šest članova udruženja.


Izvor: PSSS Novi Pazar