Objava: Dana polja kukuruza - PSSS Užice

On Oktobar 12, 2021
At Užice
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 180

12.10.2021.godine održani su dani polja kukuruza sa kojima se završava ogled. Prisutnima je prezentovana agrotehnika sprovedena od zasnivanja do završetka ogleda.

Pored standardnih hibrida u ogled su uvršćeni i novi hibridi sa čijim karakteristikama i potrebnim agrotehničkim merama su upoznati proizvođači i ostali zainteresovani (đaci). U ogledu je zastupljeno (posejano) 19 hibrida od 3 semenske kuće i to: Institut Zemun polje i Agrosava.

Ogled kukuruza je postavljen na površini 1,5 ha sa hibridima FAO 300 do FAO 700 grupe zrenja. Setva ogleda je rađena 28.04.2021.godine.

Osnovna obrada je rađena u jesen 2020.godine. Predsetvena priprema je nrađena 7 dana pred setvu sa rotodrljačom zbog učestale kiše i pojave snega predsetvena priprema je bila otežana zbog veće vlažnosti zemljišta. Sa prosušivanjem zemljišta setva je se odvijala u povoljnim uslovima koja je završena u preporučenom roku.

Na osnovu agrotehničke analize đubrenje je rađeno sa NPK 3x16 u količini od 300kg/ha. Setva je rađena na međurednom rastojanju od 70cm a u redu je rađeno rastojanje zavisno od hibrida i to od 22 do 24cm. Zaštita od korova je rađena 2 puta i to prvi put sa Rezonom  i Basarom a drugo korektivno sa Talismanom i Plamenom.

Cilj ogleda, na prvom mestu upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa novim hibridima a u ovoj godini se moglo videti i tolerantnost pojedinih hibrida na izrazito suv period kao i ostale karakteristike bitne za krajnji cilj proizvodnje (prinos i kvalitet). Takođe su učenici polj.škole mogli pratiti ogled tj.hibride u ogledu od zasnivanja do berbe kao i sprovedenu agrotehniku. Na osnovu sagledavanja standardnih hibrida, novih hibrida (osobins) u našem agroekološkom podneblju proizvođači mogu izabrati hibride za narednu godinu u zavisnosti od cilja proizvodnje, klimata područja uz odgovarajuću agrotehniku-

I 31 hibrid:

 1. 388
 2. 4007 nov
 3. 555
 4. 6263 nov
 5. 666
 6. 707

II AS hibridi:

 1. 201
 2. 3300
 3. 4500
 4. 507
 5. 554
 6. 646
 7. 72

III KWS hibridi:

 1. SMARAGD
 2. MIKADO
 3. KONCENS
 4. LUKAS
 5. KLEOPATRAS

I + II + III =19 hibrida.

Ogled zasnovan na parceli br.1400 KO Visibaba, potez Radulovina.