Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Užice

On Decembar 06, 2021
At Užice
Posted by PSSS Uzice
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 51
U periodu od 06.12.2021. do 08.12.2021. godine, održaće se zimska škola, mesto Užice , opština Užice - grad, Prostorije PSSS Užice. Zimska škola počinje 06.12.2021. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:
06.12.2021.

06-12-2021.
   10:00 do 10:20 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane animalnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Nebojša Đurić
   10:25 do 10:45 Podrška interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva , savetodavac Nebojša Brzaković
   10:50 do 11:10 Dodavanje vrednosti proizvodima od voća i povrća kroz proizvodnju, preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta i promet malih količina hrane biljnog porekla na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Ana Đoković
   11:15 do 11:35 Braon mramorasta stenica , savetodavac Milena Ćirić
   11:40 do 12:00 Adaptacija objekata za govedarsku proizvodnju , savetodavac Dejan Stanković
   12:05 do 12:25 Jesenja sadnja voća , savetodavac Andrija Radulović
   12:30 do 12:50 Obeležavanje organskih proizvoda , savetodavac Snežana Janjić

07-12-2021.
   13:00 do 13:20 Pretpristupni fondovi EU za ruralni razvoj – IPARD , savetodavac Dejan Stanković
   13:25 do 13:45 Higijena mleka , savetodavac Nebojša Đurić
   13:50 do 14:10 Značaj agrohemijske analize zemljišta u cilju očuvanja resursa zemljišta , savetodavac Ljubodrag Pantelić
   14:15 do 14:35 Aktuelnosti u zaštiti maline , savetodavac Zorica Lazić
   14:40 do 15:00 Agroekonomija sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi , savetodavac Bojana Nešić
   15:05 do 15:25 Savremena tehnologija proizvodnje jagode , savetodavac Ana Đoković

08-12-2021.
   16:00 do 16:20 Povećanje kvaliteta maline primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Nebojša Brzaković
   16:25 do 16:45 Rezidba šljive , savetodavac Andrija Radulović
   16:50 do 17:10 Pravilna primena zaštite u proizvodnji povrća , savetodavac Zorica Lazić
   17:15 do 17:35 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Snežana Janjić
   17:40 do 18:00 Krompirov moljac , savetodavac Milena Ćirić
   18:05 do 18:25 Travne smeše za kombinovano iskorišćavanje , savetodavac Ljubodrag Pantelić
   18:30 do 18:50 Diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Bojana Nešić

U organizaciji PSSS Užice, u periodu od 06.12. – 08.12. 2021. god. održaće se Zimska škola sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne. Prvi dan Zimske škole 06.12.2021. organizovaće se u Užicu u prostorijama PSSS Užice. Drugi dan Zimske škole 07.12.2021. organizovaće se u prostorijama MZ Kratovo u Kratovu – opština Priboj. Treći dan Zimske škole 08.12.2021. organizovaće se u prostorijama MZ Karan u Karanu, opština Užice.
Koordinator: Ljubodrag Pantelić


Izvor: PSSS Užice