Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Novi Pazar

On April 27, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 11
Dana 27.04.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Zaštita maline , savetodavac Tanja Mihajlović

Cilj obilaska oglednog gazdinstva bio je upoznavanje malinara ovoga kraja sa zaštitom maline na početku vegetacije. Greške koje se naprave u tom periodu teško se kasnije ispravljaju.
Koordinator: Tanja Mihajlović


Izvor: PSSS Novi Pazar