Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Maj 10, 2022
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 2
Dana 10.05.2022. godine, sa početkom u 14:45 održana je tribina, mesto Rasno , opština Sjenica, polj. gazd. Zenović Mersudina sa temom:
1. 14:45 do 15:30 Pravilnik kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koje se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla. , savetodavac Svetlana Šućević

Održana je tribina čiji je cilj bio da se prezentuje Pravilnik kojim se uređuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanje koje se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.Prisutno je bilo 5 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar