Objava: Dana polja ozimih strnih žita - PSSS Niš

On Jun 16, 2022
At Niš
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 22

Dana 16.06. 2022. savetodavci PSSS Niš u saradnji sa proizvođačem Živanović Milomirom iz Vukašinovca i promoterima selekcionih kuća održali su Dan polja ozimih strnih žita u selu Vukašinovac, opština Aleksinac, sa početkom od 11 sati. Prezentaciji je prisustvovalo 15 proizvođaća koji su razmenili iskustva u ratarskoj proizvodnji tokom tekuće proizvodne godine. 

Izvor: PSSS Niš