ОБАВЕШТЕЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

On Maj 05, 2021

At Beograd

Posted by Administrator

Categories: Info, Edukacije Fizickih lica

Hits: 4173


У организацији Института за примену науке у пољопривреди (ИПН) и током 2021. године реализоваће се едукације за физичка и правна лица.  Потребно је да се заинтересовани за едукације поново пријаве, по уобичајеној процедури која је детаљно описана даље у тексту.

Институт за примену науке у пољопривреди у 2021. години организује циклус едукација за физичка и правна лица, за модуле:

  1. Осигурање у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) Детаљније - Детаљније
  2. Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
  3. Технологија пчеларске производње (пријављују се стручњаци из области сточарства, ратарства, воћарства, општег смера) - Детаљније
  4. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности)  - Детаљније
  5. Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
  6. Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
  7. Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
  8. Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније
  9. Управљање временом (пријављују се стручњаци свих специјалности) - Детаљније

Модули од 1 - 4 припадају области Саветодавни послови у пољопривреди

Модули од 5 – 8 припадају области Методологија саветодавног рада (саветодавне вештине)

Модули под бројевима од 2 до 8 су исти као модули у 2020. години и заинтересовани који су већ пријављени за ове модуле се не морају поново пријављивати.

 

Број пријављених учесника за Едукације за физичка и правна лица (ЗАКЉУЧНО СА 05.05.2021.)

 

1

Осигурање у пољопривреди

36

       
       
       

2

Маркетинг и извоз пољопривредних и прехрамбених производа

37

       

3

Технологија пчеларске производње

16

       

4

Оцена исплативости инвестиција у пољопривреди

4

       

5

Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства

30

       

6

Интерперсонална комуникација између саветодавца и пољопривредних произвођача

22

       

7

Презентационе и комуникационе вештине у раду са произвођачима

3

       

8

Управљање временом

18

       

 
Трајање едукација - горе наведене едукације су једнодневне, изузев едукације под редним бројем 6 (Израда бизнис планова за пољопривредна газдинства) која је дводневна.
Термини одржавања едукација биће дефинисани по пријави довољног броја учесника за формирање групе. Минималан број је 35 учесника.
Едукација је намењена дипломираним инжењерима пољопривреде, удружењима произвођача, локалној самоуправи, центрима за рурални развој и осталим заинтересованим лицима.
Методологија предавања: Интерактивна едукација/тренинг. Спој предавања, анализа, дискусије и практичног рада. Могућност да се питања поставе у сваком тренутку.

Полазници добијају радни материјал (презентације/вежбе), освежење на паузама и Потврду о завршеној едукацији/тренингу.

Учесници едукације који на крају едукације кроз тестирање искажу задовољавајући ниво знања добиће Потврду о завршеној поједначној едукацији/тренингу која је валидна за добијање Лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди (Правилник о ближим условима за издавање лиценце за обављање саветодавних послова, „Сл.гласник РС“, број 80/10 од 30. јула 2014. године).

 
Котизација за једнодневну едукацију износи 4.800,00 РСД.

Котизација за дводневну едукацију износи 6.840,00 РСД.

Место и време одржавања: Институт за примену науке у пољопривреди, Београд, Булевар деспота Стефана 68б, или on line окружење, од 9.30 до 17.00 часова.

 
Пријава учесника:

физичка лица: https://psss.rs/fizicka-lica.html
правна лица: https://psss.rs/pravna-lica.html

Напомена:

Молимо колеге да пријаву за похађање едукација обављају само у случају када су у потпуности сигурни да ће исту и похађати, с обзиром да је свима у систему едукација за физичка/правна лица, односно учесницима и организаторима
у интересу да имају реално стање броја пријављених у односу на број полазника, као предуслов за формирања група и целокупну организацију.

Информација о динамици пријављивања, односно број пријављених учесника по модулима биће доступан на портал ПССС, ажуриран на недељном нивоу.

Извор: ИПН

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account