Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Jul 26, 2021

At Niš

Posted by PSSS Nis

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 53


Dana 26.07.2021. savetodavac Ivan Rangelov posetio je udruženje Društvo pčelara "Suva planina", Gadžin Han, mesto Gadžin Han, opština Gadžin Han, u periodu od 11:30 do 12:15 časova
Cilj posete udruženjja je bio bliže upoznavanje prisutnih članova udruženja sa aktuelnim podsticajnim sredstvima MPŠV kao i sa sredstvima lokalne uprave za poljoprivredu.Upoznati sa aktuelnim radovima u pčelinjaku u julu mesecu.


Izvor: PSSS Niš
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account