Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

On Jul 26, 2021

At Niš

Posted by PSSS Nis

Categories: Realizovane Aktivnosti

Hits: 4


Dana 26.07.2021. godine, sa početkom u 13:15 održana je predavanje, mesto Gadžin Han , opština Gadžin Han, Prostorije opštine Gadžinog Hana sa temama:
1. 13:15 do 14:00 Konzervacija zemljišta,antierozivne mere pri podizanju stalnih zasada , savetodavac Ivan Rangelov
2. 14:05 do 14:50 Podizanje stalnih zasada maline , savetodavac Srećko Vukašinović

Cilj predavanja je da se da se prisutni polj.proizvođači bliže upoznaju sa načinom pravilnog podizanja stalnih zasada maline a i ostalih voćarskih kultura a sve u cilju održanja i povećanja plodnosti zemljišta te održanja i zaštite zemljišta od erozije.
Koordinator: Ivan Rangelov


Izvor: PSSS Niš
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account