Faktori koji utiču na usvajanje mineralnih elemenata kod voćaka-Mihajlo Žikić

Više
09 okt 2017 14:40 #30300 od Žikić Mihajlo
Usvajanje mineralnih elemenata zavisi od brojnih faktora od kojih su najznačajniji temperatura, pH zemljišta i antagonističko ponašanje elemenata.

Temperatura utiče na sve fiziološke i biohemijske procese kod voćaka, pa i na usvajanje jona. Tako se pri temperaturi od 10-12°C prvo usvajaju joni fosfora, zatim kalijuma, pa tek azota i kalcijuma. Apsorpcija je najintenzivnija između 15 i 25°C, tako je npr. usvajanje kalijuma na temperaturi od 25°C 3-4 puta veće nego na temperturi od 13°C, za nitratni oblik azota 14 puta a za fosfor i kalcijum 4 puta. Usvajanje prestaje na temperaturi preko 32°C. Pri optimalnim temperaturama usvajanje je brže jer se ubrzava sinteza belančevina i drugih jedinjenja u čijem sastavu učestvuju usvojeni elementi. Sa druge strane sa povećanjem temperatura povećava se disanje, što dovodi do povećanja organskih kiselina. Zastupljenost organskih kiselina iznad određene količine je štetna, ali tu štetnost neutralizuje kalcijum jer se tada brže usvaja. Sve ovo treba imati u vidu kada se vrši prihrana voćaka.

PH vrednost zemljišta utiče na usvajanje mineralnih elemenata i kada je reakcija alkalna i kada je kisela. Alkalna reakcija zemljišta -pH iznad 7 praćena je većim sadržajem kalcijuma i dovodi često do blokiranja usvajanja kalijuma, magnezijuma, bora, cinka i gvožđa i mangana. Sa druge strane kisela zemljišta često oskudevaju u kalcijumu i magnezijumu. Za najveći broj voćaka optimalna vrednost pH je između 5,5 i 7.

Antagonističko delovanje elemenata se ogleda u blokiranju usvajanja određenih elemenata kada je drugi u višku. Izraženo antagonističko delovanje imaju: N:P, N:K, K:Mg, Fe:Mn, Zn:Mg, i P:Zn.

Pored ovih faktora na usvajanje i efikasnost mineralne ishrane utiču: način održavanja zemljišta, mikroflora, obezbeđenost vodom, aeracija…


Mihajlo Žikić dipl.ing voćarstva i vinogradarstva

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.611 sekundi
Powered by Kunena Forum