Proređivanje plodova jabuke - Gvozdić Ljiljana

Više
24 maj 2019 12:03 #37452 od Gvozdić Ljiljana
Proređivanje plodova jabuke predstavlja važnu pomotehničku meru, kojom se postižu pozitivni efekti u proizvodnjii, odnosno uvećava se kvalitet i veličina plodova, kao i poboljšava obojenost i ujednačeno sazrevanje plodova.
Poznato je da se u vreme oprašivanja zametne mnogo veći broj plodova, koje biljka ne može da nosi do berbe, te je potrebno i pored svega što je priroda regulisala reagovati.
Pored otpadanja plodova posle zametanja i junskog otpadanja pomoću kojih jabuka odbacuje suvišni deo plodova, ipak to nije dovoljno da bi se dobio dobar kvalitet plodova, pa ukoliko voćari ne izvrše proređivanje, može doći do pojave alternativne rodnosti, kao i pogoršanja kvaliteta ploda.
Proređivanjem se postiže:
- povećavanje kvaliteta i veličine plodova,
- poboljšanje obojenosti plodova,
- ujednačeno sazrevanje,
- olakšana zaštita, zdraviji plodovi,
- eliminisanje alternativne rodnosti i dr.
Kod jabuke proređivanjem mladih plodova sprečava se preobilni rod i alternativna rodnost, a istovremeno se omogućava normalno obrazovanje cvetnih pupoljaka i redovna rodnost jabuke. Posle precvetavanja centralni plodovi u cvasti jabuke brzo rastu, drške plodova su zelene i ne otpadaju posle precvetavanja. Periferni plodovi, nastali iz iste cvasti posle precvetavanja, ukoliko su uslovi za oprašivanje i oplođenje bili lošiji zaostaju u porastu u odnosu na centralne plodove, a njihove drške 5 do 7 dana posle precvetavanja počinju da žute, suše se i otpadaju.
Otpadanje plodova može da bude toliko izraženo da krajem juna meseca u bivšoj gronji ostane samo centralni plod. Preostali plodovi u krošnji, ukoliko je cvetanje bilo obilno, mogu da obezbede dobar prinos i kvalitet plodova.
Zasadi u kojima su uslovi za oprašivanje i oplođenje bili odgovarajući, periferni plodovi u gronji se normalno razvijaju, a lisne drške ostaju zelene.
Kada se proređivanje radi sa ciljem poboljšanja kvaliteta ploda i uklanjanja oštećenih i nerazvijenih plodova, najbolje ga je obaviti nakon junskog samoregulativnog proređivanja.
U praksi proređivanje se može obaviti ručno, mehanički ili hemijski.
Ručno proređivanje nakon junskog otpadanja plodova se vrši da bi kvalitet ploda bio bolji, da bi se uklonili spojeni plodovi, zakržljali plodovi, zaostali u rastu, i plodovi oštećeni od čađave krastavosti, pepelnice i štetočina. Kod sorti osetljivih na gorke pege, treba voditi računa da se sa proređivanjem ne pretera, jer su suviše krupni plodovi skloniji pojavi ovog oboljenja.
Ručno proređivanje može da se obavi kod pojedinačnih stabala, mlađih zasada ili u manjim voćnjacima, korišćenjem malih makaza kojima se seku drške plodova u krug oko centralnog ploda, ako u cvasti ima više od 2 zametnuta ploda. Ovakvo proređivanje je sporo, ali je veoma dobro, jer se u kruni ostavi ravnomerno raspoređen optimalni broj plodova. Obično se obavlja u fazi kada su plodovi veličine 8 do 10 milimetara. U odabiru od 5-6 plodova najčešće se ručno ostavlja jedan do dva, gde ako se ostavljaju dva onda treba da maju dovoljno prostora da se razvijaju, i da je mesto spoja sa stablom dovoljno čvrsto da podnese težinu.
Mehaničko proređivanje je ekološko, gde se smanjenje broja cvetova radi upotrebom traktora i posebnih priključnih mašina. Veoma je rizičan način, posebno za početnike u ovom poslu, zato što upotrebom žičanih uređaja za obavljanje proreda kod ranije primene može doći do oštećenja drveta, a ako se malo zakasni sa upotrebom veoma lako se mogu oštetiti plodovi.
U intenzivnoj proizvodnji, kao i u većim zasadima, vrši se hemijsko proređivanje, gde pri izboru preparata, doza i vremena tretiranja treba biti izuzetno oprezan. Koriste se preparati sa svojstvom bioregulatora koji izazivaju otpadanje plodova. Na efikasnost hemijskog proređivanja utiče više faktora, u prvom redu klimatski uslovi, a i zastupljene sorte ( starost, bujnost i oplodnja).Temperature iznad 25 stepeni takođe pojačavaju učinak, kao i slabija ishrana azotom. Pojava oblačnosti nekoliko dana pre tretmana osigurava duže usvajanje sredstava.
U zavisnosti od potrebe i cilja, ova mera se obavlja u različitim fazama cvetanja i porasta plodova. Rano proređivanje je dosta rizično, zbog kasnih mrazeva, pa je proređivanje u cilju poboljšanja kvaliteta ploda i uklanjanja oštećenih i nerazvijenih plodova najbolje raditi nakon junskog samoregulativnog proređivanja.

Ljiljana Gvozdić dipl.inž.polj.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.312 sekundi
Powered by Kunena Forum