Kako smanjiti cenu proizvodnje višnje na malim poljoprivrednim gazdinstvima

Više
07 avg 2020 14:30 #42271 od Mitić Aleksandar
Proizvodnja višnje u Jablaničkom okrugu, ove godine je bila na granici pozitivnosti a neka gazdinstva su zabeležila i negativno poslovanje što nameće pitanje kako dalje poslovati. Da bi neka proizvodnja bila rentabilna, bitno je imati kvalitetan proizvod imati dovoljnu količinu prinosa po jedinici povrešine i imati kontinuiranu proizvodnju. Sve ove nameće primenu adekvatnih agrotehničkih i pomotehničkih mera. U suštini svaka linija proizvodnje u voćarstvu mora da ima upotrebu inputa proizvodnje odgovarajuću u cilju ostvarenja prinosa i kvaliteta. Tako ne možemo smanjiti troškove proizvodnje smanjenjem upotrebe đubriva, hemije, naftnih derivata ili izvođenje agrotehničkih mera. Jedino gde možemo smanjiti cenu proizvodnje je smanjenje troškova berbe a to nameće, određene pripreme i određenu organizacionu i tehničku pripremu. Cena troškova ručne berbe višnje učestvuje u zavisnosti od godine do godine i od kvaliteta višnje od 35 pa čak i do 60 procenata, što ovu voćnu kulturu, svrstava u nerentabilno voće, i dolazi do krčenje višnjika. Smanjenje troškova berbe nameće mehanizovanu odnosno mašinsku berbu gde su troškovi berbe mnogo manji. Mašinska berba nameće neke pripreme i to u pogledu habitusa voćnog stabla i načina rezidbe. Kod mladih voćaka počinje od prve godine formiranjem visokog debla a kod starijih korekcija krune. Rezidba za mehanizovanu berbu kod rodnih stabala je duga i prvi sprat je potrebno ostraniti u zavisnosti od uzgojnog oblika ili zakratiti rodne grane iz razloga postavljanja platna ili platvorme ( levka za berbu i čistača lišća).Visina debla za mehanizovanu berbu nesme biti manja od 80 do 90 cm za nesmetanu manipulaciju prilikom berbe, a visina stablo može ići 3 m pa čak i više u zavisnosti od kvaliteta zemljišta dubine pedološkog profila, učestalosti olujnih vetrova mogućnosti navodnjavanja i drugo. Primenom mašinske berbe upotrebom nošenih ručnih tresača ili jačih se u mnogome povećava produktivnost berbe i smanjuju troškovi proizvodnje a time i postiže rentabilna proizvodnja. Veoma je bitno za mašinsku berbu da plod višnje bude što čvršći a to se postiže pravilnom ishranom i folijarnim tretmanima u toku porasta ploda makro i mikro elementima a u prvom redu kalcijumom i cinkom.
mr Aleksandar Mitić

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.296 sekundi
Powered by Kunena Forum