Preporuke oko sadnje i nege leske na poljoprivrednom gazdinstvu - mr Aleksandar

Više
18 mar 2021 11:56 - 31 mar 2021 10:16 #45049 od Mitić Aleksandar
Preporuke oko sadnje i nege leske na poljoprivrednom gazdinstvu

Leska je adaptivna i skromna voćna vrsta u pogledu klimatskih i zemljišnih uslova kao i agrotehničkih i drugih mera, ali globalna promena vremenskih prilika takođe utiče na ovu voćnu vrstu. Ako pogledamo prirodno stanište divljih populacija vidimo da raste u vlažnim uslovima pored vodotokova i u rastresitom i humusu bogatom zemljištu, od nakupljenih humificiranih lisnih i drugih nanosa. Iz morfološko fizioloških karakteristika leske videćemo da je aktivni korenov sistem najviše zastupljen na dubini od 10 cm pa do nekih 30 - 40 cm, koji je veoma aktivan i razvijen.

Ako želimo da se bavimo gajenjem leske i proizvodnjom lešnjaka, moramo koliko toliko da povedemo računa da približimo proizvodnju, prirodnom okruženju da bi u krajnjoj liniji imali lakše mere nege u toku vegetacije i dobar prinos. Razmak sadnje leske je od 4 do 4,50 m red od reda, i u redu od 3 do 3,5 m Pre sadnje koren leske adekvatno zaštititi od prevelikog sunčevog izlaganja ( zaklon, potapanje u vodu pred sadnju, osvežavanje preseka ikao i održavanje zasada pod leskom podrazumeva adekvatno održavanje zasada u zavisnosti od starosti u prve tri godine preporuka je održavanje u vidu jalovog ugara koje podrazumeva stalnu obradu u toku vegetacije mašinama za dopunsku obradu ( podrivanjem, rotofreziranjem ).
Od treće četvrte godine kada polako voćke ulaze u rodnost potrebno je zatraviti voćnjak ( travnom smešom slabog rasta i bele deteline ), i vršiti košenje odnosno malčiranje a u redovima po mogućnosti rotofreziranje. Pored održavanja zemljišta bitno je pravilno đubrenje na osnovu predhodno urađene agrohemiske analize gde se leski daje optimalna količina hranljivih elemenata. Leski pored ishrane mineralnim đubrivima odgovara upotreba organskih đubriva zbog popravke strukture zemljišta i boljeg razvoja korenovog sistema. Sadržaj humusa u zemljištiu od 3 do 5 procenata je veoma pogodno za razvoj i plodonošenja leske. Moramo obratiti pažnju prilikom đubrenjem osokom adekvatno je razblažiti i ne primenjivati je kasno u proleće ili rano ujesen a u toku vegetacije nikako.[/right]

Od pomotehničkih mera, rezidba leske se izvodi sa ciljem da se formira uzgojni oblik i da se svake godine dobije što više obrazovanje jednogodišnjih
lastara i što veće formiranje ženskih cvetova. Leska je voćna vrsta koja zahteva dosta sunčeve svetlosti, otporna na niske temperature, ali joj odgovara visoka relativna vlažnost vazduha u toku vegetacije, i traži dosta padavina u toku perioda od juna do avgusta meseca. Z uspešno gajenje leske odgovaraju tereni sa padavinama od 700 do 800 mm godišnje, a od toga polovina, pravilno raspoređena u toku vegetacije.

Zbog deficita padavina u toku jula i avgusta potrebno je shodno ekonomskim mogućnostima da imamo sistem za navodnjavanje zbog porasta plodova,koji bi se koristio u više navrata sa 30 - 50 mm po kvadratnom metru na 7 do 10 dana. Sistem kap po kap je najzastupljeniji i najekonomičniji da se koristi u našim zasadima..

Voda za navodnjavanje koja se koristi potrebno je da je zdravstveno ispravna bez prisustva teških metala i biološki ispravna jer je Leska je voćna vrsta kojoj je umereno potrebna voda u toku vegetacije, bilo kakav višak, zadržavanje ili veća količina utiče na pojavu uvenuća, zato je potrebno obavezno prilikom podizanje zasada odraditi sve meliorativne mere ( odvodnjavanje, drenaža i sistem za navodnjavanje ) u cilju nesmetanog razvoja posađenih voćaka, obilnog, redovnog plodonošenja i dobrog kvaliteta jezgra.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo PSSS Leskovac
mr Aleksandar Mitić
Last edit: 31 mar 2021 10:16 by Mitić Aleksandar. Razlog: Sređivanje texta

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.284 sekundi
Powered by Kunena Forum