Komercijalni kvalitet uljane repice i pšenice Jorgovanka Vlajkovac Požarevac

Više
22 jun 2020 10:15 - 22 jun 2020 10:16 #41781 od Vlajkovac Jorgovanka
Komercijalni kvalitet uljane repice i pšenice -Jorgovanka Vlajkovac PSSS Požarevac

1. Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, uljana repica mora da ispunjava određene uslove kvaliteta i higijenske ispravnosti.
Seme uljane repice namenjeno industrijskoj preradi mora da ispunjava sledeće uslove:.
- da je zdravo, jedro i suvo,
- da sdrži ulja, petrol – etarski ekstrat najmanje 38 %,
- da su slobodne masne kiseline ekstrakta do 1 %,
- vode i drugih isparljivih materija do 7 %
- nečistoće ukupno 2 %, od toga mineralnih nečistoća do 0,20 %
Nečistoće mogu biti organskog i neorganskog porekla.
U organske nečistoće spadaju: delovi stabljike, mahune, delovi lišća, seme drugih biljaka i seme drugih uljanih kultura.
U neorganske primese spadaju: pesak, zemlja, kamenje, prašina i dr.
Seme uljane repice za industrijsku preradu ne sme da sadrži primese koje se tokom prerade ne mogu odstraniti i mogu štetno delovati na zdravlje ljudi.
2.Vrednost pšenice kao sirovine u tehnologiji hrane određuje se prema morfološkim, organoleptičkim i biohemijskim i tehnološkim osobinama, a vrednost pšenice kao robe u prometu određuje se raznim elementima kvaliteta propisanim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.
Kvalitet pšenice određuje se:
- organoleptičkim svojstvima,
- sadržajem i vrstom primesa,
- sadržajem vode,
- hektolitarskom masom,
- kvalitetnom klasom, određenom na osnovu procenta sirovih proteina i sedimentacione vrednosti,
- prisistvom štetočina,
- prisustvom mikroorganizama i
- prisustvom ostataka sredstava za zaštitu bilja, uništenje korova i štetočina
Organoleptička svojstva
Pšenica koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju mora biti zrela i zdrava, svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa i ne sme imati strani miris i ukus sledećeg porekla:
- na skladišne štetočine,
- na plesni i sneti,
- na semenke žitnih korova, na pokvarenost usled lošeg skladiđtenja ili nepravilnog transporta,
- na strane materije ( petrolej, sumpor i dr.),
- na sredstva za zaštitu bilja i uništenje skladišnih štetočina.
Primese u pšenici
Primesama u pšenici podrazumevaju se svi sastojci koji ne predstavljaju pšenična zrna, kao i ona zrna pšenice koja se smatraju primesom. Primese se dele na organske bele primese ( lomljena i štura zrna, druga žita, proklijala zrna, nagrižena zrna),
organske crne primese (seme korova, glavnica raži, zrna oštećena veštačkim sušenjem, pokvarena zrna, glavničava zrna, nematodna zrna, slama pleva, drvo i dr.), neorganske primese (zemlja, pesak, kamen, prašina, staklo) i primese životinjskog porekla ( delovi insekata i insekti)
Procenat vlage
Pod sadržajem vlage podrazumeva se gubitak mase koji pšenica pretrpi pod određaenim uslovuma utvrđen standardnom metodom.
Hektolitarska masa
Pod hektolitarskom masom podrazumeva se masa jednog hektolitra pšenice izražena u kg, utvrđena standardnom metodom preračunato na pšenicu sa 13% vode.
Prisustvo štetočina i pesticida
Pšenioca koja se stavlja u promet kao sirovina za mlinsku industriju ne sme da sadrži žive štetočine u razvijenom ili više razvojnom stadijumu. Ostaci pesticida ne smeju preći količinu dozvoljenu posebnim propisima.
Standardni kvalitet pšenice
Pod standardnim kvalitetom pšenice koji se uzima kao osnova za obračun (komercijalni kvalitet na otkupnom mestu) u procentima podrazumeva se pšenica sa 13% vode, 76 kg hektolitarske mase i 2% primesa. Minimalni uslovi kvaliteta po standardu za prijem pšenice kod otkupa je, najviše 15% vode, hektolitarska masa najmanje 74 kg i količina ukupnih primesa najviše 8%.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.
PSSS Požarevac
Last edit: 22 jun 2020 10:16 by Vlajkovac Jorgovanka.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.903 sekundi
Powered by Kunena Forum