Glodari - značajne štetočine

Više
15 dec 2009 08:24 #29233 od Janković Vesna
Glodari su značajne štetočine. O tome govore i podaci da od 50000 vrsta sisara, oko 2000 vrsta su glodari, a 32 vrste žive i prave štete na našim prostorima. Štete od glodara mogu biti direktne i indirektne.
Direktne štete od glodara su oštećenja useva, zasada, zagadjenje uskladištenih proizvoda, a indirektne kao vektori brojnih bolesti ljudi i životinja (mišja groznica, trihinela, kuga...).
Glodari su prisutni svuda - u urbanim i ruralnim sredinama (polje, usevi, zasadi, staje, ambari, kuće, magacini, kancelarije...).
Od glodara koji prave značajne štete na našim poljima najzastupljeniji su:
- Hrčak - Cricetus cricetus
- Poljska voluharica - Microtus arvalis
- Miš humkaš - Mus musculus hortulanus
- Poljski miš - Apodemus sylvaticus
- Slepo kuče - Spalax leucodon
Većina glodara živi od 2,5 - 3 godine, ima veliku moć razmnožavanja, izuzetno razvijena čula mirisa i sluha, kao i kopačku aktivnost.
Za najznačajnije vrste glodara utvrdjene su kategorije brojnosti na osnovu kojeg se utvrdjuje prag štetnosti i vrši suzbijanje. Mere suzbijanja glodara vrše se hemijskim preparatima koji se nazivaju rodenticidi. Na tržištu danas postoji veliki boj rodenticida, i to na bazi sledećih aktivnih materija: Bromadiol-a, Cink-fosfid-a, Florumafen-a, Hlorofacinon-a, Holeralciferol-a, Varfarin-a.


Dipl.ing. zaštite bilja Vesna Jankovića

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.386 sekundi
Powered by Kunena Forum