Uticaj agrotehničkih mere na zdravstveno stanje biljaka

Više
08 mar 2010 12:37 #29234 od Janković Vesna
Agrotehničke mere se primenjuju u cilju postizanja što većih prinosa i kvalitetnije proizvodnje, imaju uticaj na razvoj i vitalnost biljaka a istovremeno sprečavaju i smanjuju potencijal pojave, razvoj štetnih organizama. Značajne agrotehničke mere u zaštiti biljaka su: izbor zemljišta i obrada, izbor sorti i hibrida, upotreba zdravog semena i sadnog materijala, vreme, način i dubina setve, izbalansirana ishrana, plodored i navodnjavanje. Izbor zemljišta može da bude od presudnog uticaja za pojavu mnogih bolesti. Obradom zemljišta se uništavaju korovske vrste i samonikle biljke na kojima se mogu održavati patogeni u prirodi. Brojnost patogena se smanjuje dubokim oranjem i ljuštenjem strnjike. Pri izboru sorti i hibrida prilikom podizanja zasada ili setve useva mora se voditi računa o kvalitetu, proizvodnim osobinama, otpornosti na niske temperature ali i o otpornosti na važne patogene (otporne sorte šljive na virus šarke šljive). Od uticaja je i način i dubina setve. Pregusta i duboka setva smanjuje vitalnost biljaka što potencira razvoj prouzrokovača truleži korena i stabla. Vreme setve utiče na pojavu pojedinih štetnih organizama. Izbalansirana ishrana je takođe važna mera koja utiče na zdravstveno stanje biljaka. Veće doze azota potpomažu razvoj obligativnih patogena, fosfor i kalijum povećavaju otpornost biljaka prema bolestima.Na razvoj štetnih organizama može uticati i plodored.Treba izbegavati gajenje biljaka u monokulturi jer dolazi do nagomilavanja inokuluma u zemljištu koji se pri povoljnim uslovima aktivira i tada nastaju značajne štete.Navodnjavanje je važno za održavaje dobre kondicije useva za vreme sušnih perioda čime se smanjuje opasnost od fuzarioze stabla. Ova mera može da doprinese masovnoj pojavi plamenjače (Phytophtora infestans), rđe, pepelnice žita. Sve agrotehničke mere imaju posredan ili neposredan uticaj na zdravstveno stanje biljaka i važne su u tehnološkom procesu gajenja koji podrazumeva i zaštitu biljaka od štetnih organizama.


Dipl.ing. Vesna Janković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.386 sekundi
Powered by Kunena Forum