IPARD program mera 101

Više
11 jul 2017 07:45 #28818 od Milojić Miljan
IPARD PROGRAM MERA 101

Mera 101 se odnosi na investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.
Investicije se odnose na 4 sektora
1. Proizvodnja mleka
2. Proizvodnja mesa
3. Proizvodnja voća i povrća
4. Ostali usevi (žitarice, uljarice, šećerna repa)
Iznos donacije od vrednosti ukupnih investicija:
60% ukupnih prihvatljivih troškova
65% za mlade poljoprivrednike (mlađi od 40 god u trenutku podnošenja prijave)
70% u planinskim oblastima
dodatnih 10% može biti dodeljeno za investicije u skladištenje stajnjaka, koje su značajne za zaštitu životne sredine.
Dodatnih 10 % se može odobriti za ulaganje u skladištenje –tretman opasnih materija koji su produkti proizvodnje (primene nitratne direktive)
Minimalni i maksimalni iznos povraćaja sredstava po sektorima je sledeći:
1. Za voće, povrće i ostale useve min. 10.000 eura, maks.700.000 eura
2. za sektor mleka i mesa : min.15.000 eura maks 1.000.000 eura
Korisnik može dobiti maksimalno 1.5 miliona evra iz IPARD II programa.
Pravo na konkurs imaju :
1. Pravna lica
2. fizička lica

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE:
1. Troškovi nabavke gotovih komponenti i delova (troškovi kupovine, transporta i instaliranja opreme)
2. Troškovi izvođenja radova
Korisnici treba da ispune finansijsko -regulatorne uslove:
a)
1. dokažu da su izmirili poreze i obaveze za socijalno osiguranje i ostale obaveze prema državi
2. Pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU fondova
3. Da su izmirili sve ranije dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama od strane MPZŽŠS
4. U slučaju da korisnik nije vlasnik zemljišta mora da podnese ugovor o zakupu ili lizingu koji pokriva najmanje 5 god. od dana konačne isplate
b) Posluju u skladu sa nacionalnim standardima:
1. Poljoprivrednici korisnici ipard II programa, treba da dokažu da ispunjavaju nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva , dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i načina obeležavanja i registrovanja životinja.
2. najkasnije do konačne isplate , gazdinstvo mora poslovati u skladu sa odgovarajućim nacionalnim standardima
3. Podnosilac zahteva dostavlja uz zahtev za konačnu isplatu potvrdu iz nacionalne veterinarske i uprave za zašzitu životne sredine da se na gazdinstvu primenjuju i poštuju nacionalni standardi.


c) Posluju u skladu sa EU standardima : Predmet investicije mora da ispunjava odgovarajuće standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu.
d) Imaju adekvatnu stručnu spremu ili radno iskustvo
- korisnici treba da dokažu svoja iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede kroz:
-Završenu srednju školu iz oblasti poljoprivrede
-iskustvo u poljoprivredi od najmanje tri god (dokazuje se kroz upis u registar poljoprivrednih gazdinstava)
Završen fakultet
Završenu srednju školu i pisanu izjavu da će pohađati najmanje 50 časova obuke iz oblasti za koju konkuriše.
e) Imaju ekonomski održiv projekat
f) predaju kompletan zahtev za dobijanje donacija

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.338 sekundi
Powered by Kunena Forum