Postupak konkurisanja za odobrenje IPARD projekta - Rašić Suzana

Više
30 avg 2019 08:59 #38414 od Rašić Suzana
Postupak konkurisanja za odobrenje IPARD projekta - Rašić Suzana

IPARD II program Republike Srbije 2014-2020, namenjen je poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima i zadrugama i predviđa nabavku novih traktora, opreme, mašine i mehanizaciju
Zahtev za odobrenje ovih investicija mogu da podnesu i preduzetnici, mala i srednja preduzeća i zadruge, ako imaju registrovano gazdinstvo. Tokom trajanja celog IPARD II programa (2014-2020) može se konkurisati za podsticaje za nabavku samo jednog traktora.
Uz zahtev za odobrenje projekta za nabavku traktora ili opreme, mašina i mehanizacije, koji popunjava podnosilac zahteva, sam ili uz pomoć PSSS potrebno je priložiti sledeće:
- Izvod iz APR-a za preduzetnike, privredna društva i zadruge;
- Dokumentacija iz RPG: Struktura biljne proizvodnje, Potvrda o aktivnom statusu gazdinstva;
- Uverenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda – uverenje da ne postoje dugovanja za porez na lokalnom i republičkom nivou (ako se mesto investicije razlikuje od mesta prebivališta, dostavlja se i uverenje iz lokalne samouprave u kojoj je investicija)
- Poslovni plan (u pisanoj i elektronskoj formi)
- Poreski bilans (PB2) za prethodnu finansijsku godinu (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
- Bilans uspeha za prethodnu finansijsku godinu (samo za preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno individualne poljoprivrednike koji vode poslovne knjige)
- Popis pokretne i nepokretne imovine na dan podnošenja zahteva
- Popis pokretne i nepokretne imovine na 31. decembar prethodne godine
- Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar za godinu koja prethodi godini u kojoj je podnet zahtev (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
- Kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan podnošenja zahteva (ovaj dokument dostavljaju privredno društvo, zemljoradnička zadruga odnosno preduzetnik u slučaju da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva)
- Dokaz o posedovanju stručnog znanje, odnosno iskustva u oblasti poljoprivrede.

Treba istaći da podnosioci zahteva koji su upisani u RPG u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine ne moraju dostavljati navedenu dokumentaciju. Oni koji nisu nosioci ili članovi gazdinstva najmanje tri godine dostavljaju:
- diplomu, odnosno uverenje o stečenoj stručnoj spremi u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede, odnosno i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,
- ugovor o radu na poslovima u oblasti poljoprivrede u odgovarajućem sektoru, sa pratećom prijavom, odnosno odjavom na obavezno socijalno osiguranje (na najmanje 3 godine a u slučaju da je Ugovor istekao i dokaz o odjavi sa obaveznog socijalnog osiguranja)

Ponudu odnosno 3 ponude za svaku pojedinačnu investiciju / trošak
Za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost do 10.000 evra dostavlja se 1 ponuda, odnosno 3 ponude u slučaju da je vrednost investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova veća od 10.000 evra. Ponude moraju sadržati detaljnu tehničku specifikaciju. 3 ponude moraju biti uporedive prema tehničkoj spacifikaciji. Ponuda / e moraju imati naznačenu zemlju porekla investicije. Podnosilac zahteva i dobavljač kao ni dobavljači međusobno ne smeju predstavljati povezana lica
Račun za nastali opšti trošak - usluga biznis plana i konsultanstanata.
Postupak se pokreće podacima iz RPG na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta, u pogledu uslova za ostvarivanje prava na odobravanje projekta i prava na isplatu IPARD podsticaja vezanih za podatke upisane u RPG. Dakle, podaci u Registru moraju odgovarati propisanim uslovima već od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta (ne mogu se kasnije veštački menjati ili dodavati), kao i tokom celog postupka za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje. Kada se raspiše javni poziv na kojem biste da konkurišete, nisu dozvoljene nikakve promene koje se tiču RPG.
Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren, odnosno pre donošenja Rešenja o odobravanju projekta, osim u delu koji se odnosi na opšte troškove. To znači da podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne sme da preduzme nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva (uključujući zaključenje ugovora o nabavci robe ili usluga, plaćanje avansa…) pre nego što primi rešenje o odobravanju projekta.
Uprava za agrarna plaćanja ima rok od devet meseci od dana podnošenja zahteva da donese rešenje o odobrenju projekta. Nakon toga, ako podnosilac zahteva ne uloži žalbu na rešenje, on ima rok od 90 dana da realizuje investiciju, to jest kupi traktor ili mašinu. Potom podnosi zahtev za isplatu, a rok za uplatu podsticaja na račun korisnika je šest meseci.
Ako se podnese žalba na rešenje o odobrenju, odnosno odbijanju projekta, nadležni imaju rok od 30 dana da odgovore, a u tom novom rešenju naznačava se novi rok za realizaciju investicije.
Sve u svemu, ukoliko bi rokovi za sve te postupke bili maksimalni, novac iz IPARD fonda bi na račun korisnika legao za bezmalo godinu i po dana. Podsticaj za nabavku traktora ili opreme, mašine i mehanizacije iznosi od 60 odsto do 70 odsto vrednosti investicije, u zavisnosti od toga da li je podnosilac zahteva mlađi ili stariji od 40 godina, da li je žena i da li je investicija u području s otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.379 sekundi
Powered by Kunena Forum