Akreditacija novih IPARD mera i izmena liste prihvatljivih troškova

Više
06 apr 2020 23:39 #40985 od Anđelković Stefanija
Akreditacija novih IPARD mera

Evropska komisija je zvaničnim putem informisala Republiku Srbiju u vezi sa odobrenjem o zaključivanju Sporazuma o finansiranju za sprovođenje budžeta za Meru 7 i Meru 9 IPARD II Programa. Ovo odobrenje za Republiku Srbiju podrazumeva i ispunjavanje određenih uslova, na kojima će se raditi u narednom periodu.

U toku su pripreme za sprovođenje Mere 7 (Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja) za koju postoji veliko interesovanje. Pravilnik za Meru 7 je u postupku usvajanja, a u pripremi je i vodič za potencijalne korisnike.

Mera 9 (Tehnička pomoć) namenjena je prevashodno IPARD Upravljačkom telu i omogućiće uspešnije sprovođenje IPARD II Programa kroz organizaciju edukacija i informativnih kampanja, pripremu i distribuciju promotivnog materijala, dobijanje ekspertske pomoći i sl.


Treća izmena liste prihvatljivih troškova

IPARD fond je građanima Srbije dostupan za širok spektar različitih investicija u sektoru poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, a od sada i u sektoru
ruralnog turizma. Stalna misija IPARD Upravljačkog tela je da IPARD II Program bude prilagođen realnim potrebama potencijalnih korisnika. Kako bi IPARD II Program bio dodatno unapređen, a postupak podnošenja zahteva pojednostavljen, IPARD Upravljačko telo je u saradnji sa IPARD Agencijom i Evropskom komisijom pripremilo Treću izmenu liste prihvatljivih troškova. Ova lista čini sastavni deo pravilnika svih akreditovanih IPARD mera i biće dostupna objavom javnih poziva.

U Listu prihvatljivih troškova uneto je nekoliko značajnih izmena, kao i par tehničkih promena radi otklanjanja nedoumica kod korisnika i boljeg pojašnjenja investicija koje su prihvatljive. Naime, grupa investicija koja se odnosi na podizanje, restruktuiranje i konverziju vinograda, izbrisana je iz Liste prihvatljivih troškova, dok je u okviru svakog sektora u Meri 3 dodata grupa investicija za izgradnju sistema za snabdevanje vodom i pripremu vode za dalje tehnološke procese.

Takođe, u okviru Mere 1, u sektoru voća i povrća, potencijalni korisnici koji planiraju izgradnju plastenika ili staklenika, za koje nije potrebna građevinska dozvola koju izdaju lokalne samouprave, od sada će moći da konkurišu za ove investicije pod novom šifrom, čime se olakšava ispravno popunjavanje zahteva za odobravanje projekta.

Potencijalni IPARD korisnici mogu u okviru jednog sektora da konkurišu za više grupa investicija. Ova mogućnost je naročito značajna za voćarsku proizvodnju gde se u okviru jednog zahteva može konkurisati za nabavku sadnog materijala, pripremu zemljišta, nabavku mehanizacije, kao i za nabavku sistema za navodnjavanje i zaštitu od grada.

dipl.inž.agroekonomije, savetodavac za agroekonomiju, Stefanija Anđelković

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.309 sekundi
Powered by Kunena Forum