Kontrola ispunjenosti propisanih uslova i isplata, Mera 7 - Dejan Stefanović

Više
01 okt 2020 00:00 - 01 okt 2020 00:31 #42886 od Stefanović Dejan
Korisnik koji je ostvario pravo na odobravanje projekta, ostvaruje pravo na isplatu IPARD podsticaja, ako ispunjava odgovarajuće uslove definisane propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i ako predmetna investicija ispunjava navedene uslove uređene propisima Evropske unije u ovim oblastima, a sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije. Ispunjenost ovih uslova proverava se kroz službene evidencije kao i na licu mesta.
Sektor turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija utvrđuje da li korisnik ispunjava propisane uslove najmanje dva puta – nakon završene investicije u postupku odobravanja isplate IPARD podsticaja, kao i u periodu od pet godina nakon isplate IPARD podsticaja. Na osnovu inspekcijskog nadzora, Sektor turističke inspekcije izdaje dokument iz svoje nadležnosti.
Zahtevi se podnose u slobodnoj formi (kontakt ovog organa se može pronaći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija), na osnovu odgovarajućeg pravilnika. Akte na zahtev stranke može pribavljati i UAP po službenoj dužnosti. U skladu sa posebnim sporazumima o saradnji sa ovim organima, IPARD predmeti će imati prioritet, tako da se izdavanje akata vrši u najkraćem mogućem periodu, a najduže u roku od 15 do 30 dana.
Kontrola ispunjenosti navedenih uslova je i sastavni deo kontrole na licu mesta UAP koja se obavlja u fazi pre isplate i u ex-post fazi kontrole. Kontrolori na licu mesta vrše uvid u kontrolne liste Turističke inspekcije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koje su priložene uz Zahtev za isplatu utvrđuju da li je predmetna investicija u skladu sa propisima u oblasti ugostiteljstva.
ukoliko je sprovedenim administrativnim i terenskim kontrolama utvrđeno da Zahtev ispunjava propisane uslove, direktor UAP rešenjem odlučuje o pravu na korišćenje IPARD podsticaja i nalaže isplatu. Sredstva se isplaćuju u celosti na namenski račun korisnika, koji je upisan u RPG.

Isplatom podsticaja korisnik postaje primalac IPARD podsticaja. U Rešenju o isplati IPARD podsticaja navedena su prava i obaveze primaoca u narednih pet godina od momenta isplate. UAP poziva korisnika
da preuzme Rešenje kojim se odobrava isplata IPARD podsticaja. Prilikom preuzimanja Rešenja, UAP usmenim i pismenim putem upoznaje korisnika sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim
sankcijama u skladu sa propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji.
Korisnik svojim potpisom, odnosno overom akata potvrđuje prijem Rešenja o odobravanju isplate IPARD podsticaja, kao i da je upoznat sa pravima, obavezama i odgovornostima, kao i propisanim sankcijama u skladu sa
propisima kojima se uređuju IPARD podsticaji. Protiv Rešenja direktora UAP u postupku ostvarivanja prava na IPARD podsticaje može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja Rešenja.

Dejan Stefanović
PSSS Negotin
Last edit: 01 okt 2020 00:31 by Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.323 sekundi
Powered by Kunena Forum