Postupak kontrole u okviru IPARD podsticaja - Dejan Stefanović

Više
01 okt 2020 00:15 - 01 okt 2020 00:33 #42887 od Stefanović Dejan
Poslove kontrole sprovođenja projekata IPARD II programa obavlja UAP preko državnih službenika raspoređenih na poslovima kontrole na licu mesta. Kontrolu na licu mesta obavlja tim od najmanje dva kontrolora.

Kontrole se sprovode u različitim fazama realizacije projekta, i to:

Kontrola pre odobravanja projekta – svrha ove kontrole je da se utvrdi mesto investicije (pomoću očitanih GPS koordinata, kopije katastarskog plana i uvidom u portal GEOSRBIJA – Digitalna platforma za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka Republičkog geodetskog zavoda), da li je aktuelno stanje vezano za investiciju u skladu sa podacima iz zahteva i da li je započeto ulaganje u predmetnu investiciju. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju podnosioca kontrolori i vizuelno proveravaju da li postoji oprema iste namene, ali drugačijeg naziva (slična oprema) ili oprema istog naziva, tipa i modela, i ukoliko je pronađu, istu fotografišu. Tokom kontrole se mogu zatražiti na uvid i kartice konta odabranih dobavljača, kartice avansa, kartice kupaca (dobavljač kao kupac).

Kontrola pre isplate – svrha ove kontrole je da se utvrdi: mesto investicije po gorenavedenom sistemu, da je investicija realizovana, da je nabavljena oprema nova (utvrđuje se vizuelno i na osnovu knjigovodstvene dokumentacije), da izgradnja, opremanje, odnosno nabavka mehanizacije, nije započeta pre donošenja Rešenja o odobravanju, da je poreklo nabavljene robe iz zemlje koja je data u Listi prihvatljivih zemalja, kao i da se investicija za koju su odobrena sredstva upotrebljava prema odobrenoj nameni. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju proverava se da li su za predmetnu investiciju korišćeni podsticaji iz drugih izvora javnog finansiranja (iz nekog drugog EU fonda ili iz nacionalnih, pokrajinskih sredstava ili iz sredstava lokalne samouprave) i da li je investicija propisno obeležena. Vizuelnim pregledom, merenjem i brojanjem kontrolori utvrđuju da li je opremanje/izgradnja završena i upoređuju stavke iz računa i okončanu situaciju sa zatečenim stanjem na terenu. Kontrolori proveravaju građevinsku knjigu kako bi proverili utrošene količine materijala i vrste radova, što je posebno značajno za količine koje je nemoguće vizuelno i merenjem utvrditi. Količine navedene u građevinskoj knjizi moraju biti identične količinama na računu dostavljenom uz Zahtev za odobravanje isplate.

Kontrola posle isplate (ex-post) – kontrola se izvodi najmanje jednom u roku od pet godina od datuma isplate podsticaja kako bi se utvrdilo da li se primalac pridržava svih preuzetih obaveza, kao i da investiciju namenski koristi, da je nije otuđio niti omogućio drugom licu korišćenje predmeta investicije u navedenom periodu. Svrha ove kontrole je da se proveri mesto investicije, da primalac podsticaja postoji i posluje, da na gazdinstvu postoje izgrađeni objekti, da primalac poseduje nabavljenu opremu, da se investicija za koju su odobreni podsticaji upotrebljava prema odobrenoj nameni, da je investicija sufinansirana iz IPARD II programa propisno obeležena. Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju proverava se konačnost plaćanja predmetne investicije, kao i to da li su za predmetnu investiciju korišćeni podsticaji iz drugih izvora javnog finansiranja. Takođe, proverava se da li u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i da li primalac sredstava uredno vodi i čuva dokumentaciju vezanu za sufinansiranu investiciju.

Lica kod kojih se vrši kontrola u oblasti sprovođenja projekata IPARD II programa u obavezi su da kontroloru u svakom trenutku omoguće nesmetan pristup, vršenje kontrole, pruže potrebne podatke i informacije, kao i da na njegov zahtev, u određenom roku, dostave ili pripreme podatke i materijale koji su mu potrebni za vršenje poslova kontrole. Kontrolori su u obavezi da se identifikuju putem legitimacije za obavljanje poslova kontrole u sprovođenju projekata IPARD II programa.

Dejan Stefanović
PSSS Negotin
Last edit: 01 okt 2020 00:33 by Stefanović Dejan.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.437 sekundi
Powered by Kunena Forum