Standardi - Vladica Stefanović

Više
13 dec 2019 11:29 #39517 od Stefanović Vladica
Standardi
Standardi predstavljaju dokumente koji propisuju pravila, smernice ili karakteristike za odredjeni proizvod, uslugu ili proizvodni proces. Prema definiciji Medjunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), standardi su dokumentovani sporazumi, koji sadrže tehničke specifikacije ili druge precizne kriterijume koji se moraju stalno koristiti kako bi se osiguralo da su materijali, proizvodi, procesi ili usluge u sladu sa upustvima.
Standardi se odnose na široki spektar pitanja od kvaliteta, bezbednosti hrane, tehničkih zahteva,pravila pakovanja, pa sve do raznih etičkih, ekoloških i socijalnih pitanja ili pitanja društvene odgovornosti.
- Standard integralne proizvodnje
Integralna proizvodnja (IP) je koncept održive poljoprivredne proizvodnje koji je razvijen od strane IOBC- Medjunarodna organizacija za biološku kontrolu i koji je stekao medjunarodno priznanje i primenu. Koncept je zasnovan na korišćenju prirodnih resursa,te prirodnih mehanizma regulacije bolesti, štetočina, kod djubrenja, korišćenje metoda održavanje mehanizma protiv bolesti i štetočina, kod djubrenja, korišćenje metoda održavanja plodnosti (plodored i plodosmena), zatim korišćenje djubriva sa sopstvene farme ukoliko je pristupačno,a tek onda pažljiv izbor djubriva koja su unesena spolja. Maksimalno može da se koriste sve od djubriva i zaštitnih sredstava,ali samo ako se pokaže uz konsultovanje stručnjaka, da su predvidjena sredstva i količine minimalne da osiguraju dobru ishranu ili zaštitu biljaka i dobar rod.Standard danas pokriva ekološke, etičke i socijalne aspekte poljoprivredne proizvodnje, kao i aspekte bezbednosti i kvaliteta hrane.
- Integralna zaštita bilja
Deo je predhodnog standarda, ali je vezan za zaštitu bilja. Daje zahteve vezano za borbu protiv bolesti i štetočina, u smislu da se prate pojave bolesti i štetočina, zatim se razmatraju uslovi u kojima oni mogu da se namnože, pa onda i stepen nepoželjnog dejstva. Tek ako praćenjem, stručno lice zaduženo za zaštitu bilja proceni da će uticaj biti prevelik i naneti štete rodu i tek pošto iscrpi sve biološke mere borbe, može pristupiti korišćenju hemije u zaštiti bilja.
- GLOBAL G.A.P. – Globalna dobra poljoprivredna praksa
Jedan od standarda integralne proizvodnje, kao privatni standard grupe velikih distributera i veletrgovaca voćem i povrćem. GLOBAL G.A.P. je standard koji je napravljen da uveri potrošača da hrana koja je proivedena na farmi ima minimalan uticaj na životnu sredinu, minimalnu moguću upotrebu hemije i da obezbedjuje dobrobit zaposlenih na farmi, kao i da vodi računa o društvenoj odgovornosti. Još jedan od razloga nastanka ovog standarda je i to nije bilo moguće proveriti velike isporuke svežeg voća i povrća koje stiže u markete, pa tehnički bilo lakše poveriti kontrolu privatnim telima kaja nadgledaju poštovanje uslova, u smislu bezbednosti ali i odredjenih ekološtih pa i društvenih normi.
Dip.ing.poljoprivrede Vladica Stefanović

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.351 sekundi
Powered by Kunena Forum