Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja za nabavku novog traktora

Više
08 jan 2020 13:13 - 08 jan 2020 13:16 #39877 od Stamenković Saša
Početkom godine raspisan je Javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora snage do 60 kilovata sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući pripadajuću i traktorsku kabinu.
Pored popunjenog zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, poljoprivredni proizvođač treba da Upravi za agrarna plaćanja dostavi prateću dokumentaciju u vidu računa koji sadrži osnovne podatke o traktoru (naziv proizvođača, godinu proizvodnje, tip, model, snagu motora u kilovatima, serijski, fabrički broj, ukupnu cenu, PDV).
Dostavlja i otpremnicu, odnosno dokaz o izvršenom plaćanju, fiskalni račun ili potvrdu o prenosu sredstava, ili izvod (koji moraju biti overeni od banke).
Kako bi dokazao da se radi o kupovini nove mašine, dostavlja i garanciju.
Proizvođači bi trebalo da dostave kopije ovih dokumenata overenih od strane javnog beležnika, a da originale zadrže zbog eventuelne, naknadne kontrole poljoprivredne inspekcije.
Da bi poljoprivrednici mogli da koriste podsticajna sredstva države potrebno je da izmire porez prema republici i lokalnoj samoupravi i da o plaćenom porezu dostave uverenja ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko to ne učini, Uprava za agrarna plaćanja po službenoj dužnosti pribavlja ove podatke. Uz ova uverenja potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, sedištu proizvođača da za nabavljeni traktor ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu poput subvencija, podsticaja, donacija, kao i da traktor nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja. Ukoliko proizvođač dolazi sa teritorije Vojvodine, dostavlja sličnu potvrdu nadležnog pokrajinskog organa.
Takođe prilaže overenu kopiju saobraćajne dozvole i izjavu dobavljača da je traktor namenjen poljoprivrednoj proizvodnji, kao i da je proizveden u Srbiji, odnosno da je sklapan na proizvodnim linijama dobavljača sa sedištem u našoj zemlji.
Kopiju fakture i JCI o nabavci traktora u rastavljenom stanju koji odgovara modelu
traktora za koji se podnosi zahtev, izdate pre objavljivanja Javnog poziva - za traktore koji se sklapaju na proizvodnim linijama u Republici Srbiji takođe, dostavlja.
Sva priložena dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva, odnosno nosioca poljoprivrednog gazdinstva i treba da budu dostavljena najkasnije do 29. maja 2020. godine.

Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku
Last edit: 08 jan 2020 13:16 by Stamenković Saša.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.710 sekundi
Powered by Kunena Forum