ШТА ЈЕ ИПАРД?- Владица Стефановић

Više
17 dec 2020 14:23 #43811 od Stefanović Vladica
ШТА ЈЕ ИПАРД?

Један од видова подршке Европске уније земљама кандидатима је Инструмент претприступне помоћи (ИПА), који је у Републици Србији доступан од 2014. године. Део ИПА подршке намењен руралном развоју представља ИПАРД, који има за циљ модернизацију и унапређење продуктивности сектора пољопривредне производње и прераде, као и развој руралних заједница и побољшање квалитета живота људи који у њима живе. Поред тога, ИПАРД има улогу и у достизању европских стандарда у области хигијене и безбедности хране, добробити животиња и заштите животне средине, али и у припреми за коришћење значајно већих фондова који ће становништву Републике Србије бити на располагању након придруживања Европској унији. ИПАРД подршка Европске уније реализује се кроз седмогодишње ИПАРД програме, те је 2014. године Република Србија припремила ИПАРД II програм за период 2014-2020. год. Европска комисија је ИПАРД II програм одобрила 2015. године, а исти је усвојен закључком Владе Републике Србије у септембру 2017. године („Службени гласник РС”, бр. 30/16, 84/17 и 55/19). ИПАРД II програм може се преузети у електронској форми на званичној интернет страници МПШВ ( www.minpolj.gov.rs/ipard-program-2014-2020/ ) и УАП ( www.uap.gov.rs/ipard-ii-u-srbiji/ ). Целокупан износ ИПАРД подршке распоређен је у појединачне мере, које имају за циљ подршку у различитим сегментима руралног развоја. Мере ИПАРД II програма одабране су на основу процене потреба и потенцијала за рурални развој Републике Србије. Укупна подршка предвиђена кроз ИПАРД II програм износи 233 милиона евра, од чега је 175 милиона евра из буџета Европске уније, а 58 милиона евра из буџета Републике Србије. Како би средства предвиђена мерама ИПАРД II програма била доступна корисницима, Република Србија је у обавези да обезбеди институционални и правни оквир за спровођење мера, на основу чега Европска комисија, кроз акредитацију, одобрава њихово спровођење. У Републици Србији тренутно су акредитоване четири ИПАРД мере:
• Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за инвестиције у сектор примарне пољопривредне производње;
• Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства за инвестиције у сектор прераде пољопривредних производа и производа рибарства; 7 ВОДИЧ ЗА КОРИСНИКЕ ИПАРД II ПРОГРАМА – МЕРA 7 ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА
• Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања за инвестиције у развој непољопривредних економских активности и побољшање квалитета живота у руралним подручјима;
• Мера 9 – Техничка помоћ за подршку ИПАРД Управљачком телу у спровођењу ИПАРД II програма. 1.1 ИПАРД МЕРА 7

Извор: Управа за аграрна плаћања
Дип.инг.пољ. Владица Стефановић

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.288 sekundi
Powered by Kunena Forum