Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Niš, d.o.o.

O nama

Osnovni zadatak PSS „Niš“ je unapređenje poljoprivredne proizvodnje, biljne i stočarske, na imanjima poljoprivrednih proizvođača i zadruga, uvođenje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa domaćih životinja kao i uvođenje savremene tehnologije u proizvodnju.


PSS "Niš" radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o Zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenjima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.


Nišavski okrug predstavlja područni centar državne uprave za područje koje obuhvata teritorija grada Niša sa 5 gradskih opština: Palilula, Pantelej, Mediana, Crveni Krst i Niška Banja, Opština Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig. Po veličini je drugi u Republici Srbiji, sa teritorijom od 2.729 kvadratnih kilometara i 381.757 stanovnika (prema popisu od 2002. godine), sa 123.525 ha poljoprivrednog zemljišta od čega 76.130 ha oranica, 9.035 ha voćnjaka, 13.405 ha pod povrćem,770 ha pod industrijskim biljem,16.650 ha pod krmnim biljem i 7.350 ha pod vinogradima.


Obeležja:

Klima: umereno-kontinentalna
Reljef: brdsko-planinski


Rad naše službe se odvija po tačno utvđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 6 diplomiranih inžinjera poljoprivrede, jedan magistar poljoprivrede, 4 inženjera poljoprivrede, 3 ekonomska tehničara, 1 operater na računaru, 1 magacioner i jedan pomoćni radnik. Imamo i odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, potrebnu laboratorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

Naša poljoprivredno savetodavna služba radi kao:

• Služba za ratarstvo
• Služba za voćarstvo
• Služba za stočarstvo
• Služba za zaštitu bilja
• Centralna laboratorija

Služba za ratarstvo

• Postavljanje mikro, makro i demonstracionih ogleda
• Kontrola i pregled semenskih useva
• Laboratorijsko ispitivanje zemljišta
• Ispitivanje kvaliteta zemljišta i popravke plodnosti zemljišta
• Saveti i preporuke i nove tehnologije gajenja bilja
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• Vegetativni pregled voćnog i loznog sadnog materijala
• Postavljanje ogleda sa đubrivima i sistemima rezidbe
• Izrada elaborata o podizanju novih zasada
• Laboratorijska kontrola sadnog materijala
• Saveti i preporuke individualnim poljoprivrednim proizvođačima
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Služba za stočarstvo

• Saveti poljoprivrednim proizvođačima, pružanje informacija i stručne pomoći u: izgradnji staja, izgradnji objekata za stočnu hranu, ishrani, nezi,muži, higijeni stoke
• Organizovanje, kontrole produktivnosti stoke, ispitivanje proizvodnih svojstva kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobine roditelja na potomstvo, primene plana koriščenje semena za veštačko osemenjavanje stoke i kvalitetnih muških priplodnjaka za prirpdno parenje.
• Koordinacija, pomoć u radu, kontrola u vođenju matične evidencije stoke i kontrola produktivnosti
• Odabiranje grla za matični zapat i linearno ocenjivanje
• Učešće u licenciranju muških priplodnih grla gde nema veštačkog osemenjivanja
• Ogledi u stočarstvu
• Koordinacija sa institucijama u zemlji i inostranstvu

Služba za zaštita bilja

• Služba za DDD
• Kontrola semenskih useva pšenice, duvana, lucerke, šećerne repe, gladiola i lala
• Kontrola sadnog materijala
• Laboratorijski pregled semena i sadnog materijala
• Fitopatološki pregled pošiljki za izvoz
• Izveštajno prognozna služba
• Saradnja sa individualnim poljoprivrdnim proizvođačima

Centralna laboratorija obuhvata:

• Regionalna laboratoriju za ispitivanje zdravstvene ispravnosti Solanacea
• Pedološku laboratoriju
• Laboratoriju za ratarstvo Laboratorije poseduju svu potrebnu opremu


Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS a delimično od prihoda sa tržišta pružanjem komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Stanković Saša Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0159/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanković Saša
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435502
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0159/2015-03
Biografija: Prikaži
Rašić Suzana Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0135/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rašić Suzana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435506
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0135/2015-03
Biografija: Prikaži
Živković Tanja Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0136/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Živković Tanja
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0658435510
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0136/2015-03
Biografija: Prikaži
Janković Predrag Stočarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0137/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435504
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0137/2015-03
Biografija: Prikaži
Rangelov Ivan Melioracija 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0160/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Rangelov Ivan
Oblast rada: Melioracija
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435501
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0160/2015-03
Biografija: Prikaži
Vukašinović Srećko Voćarstvo i vinogradarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0138/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vukašinović Srećko
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435509
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0138/2015-03
Biografija: Prikaži
Cvetković Gordana Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0134/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Cvetković Gordana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097483
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0134/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojanović Dušan Zaštita bilja 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0202/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojanović Dušan
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648097484
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0202/2015-03
Biografija: Prikaži
Petrović Tanja Ratarstvo i povrtarstvo 018265732 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00012/2018-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Petrović Tanja
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 018265732
Telefon Mobilni: 0648435508
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00012/2018-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 23.07.2021. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Bučić , opština Merošina, MZ Bučić sa temama:
  1. 11:00 do 11:45 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Suzana Rašić
  2. 11:45 do 12:25 Integralna zaštita višnje , savetodavac Gordana Cvetković

  Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa diverzifikacijom prihoda u poljoprivredi i integralnom zaštitom višnje. Predavanje organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravom uz primenu i poštovanje mera donetih u cil...

  (Jul 23, 2021)
 • Dana 23.07.2021. savetodavac Predrag Janković posetiće udruženje Udruženje odgajivača goveda "Dobrič", mesto Merošina, opština Merošina, u periodu od 13:30 do 14:30 časova
  Cilj sastanka je upoznavanje članova udruženja sa Pravilnikom o podsticajima za tov junadi, roku za podnošenje zahteva, broju grla i potrebnoj dokumentaciji.


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jul 23, 2021)
 • Dana 22.07.2021. godine, sa početkom u 11:30 održaće se predavanje, mesto Oblačina , opština Merošina, prostorije MZ Oblačina sa temama:
  1. 11:30 do 12:15 Značaj udruživanja i postupak osnivanja zadruge , savetodavac Suzana Rašić
  2. 12:15 do 13:00 IPARD , savetodavac Predrag Janković

  Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa IPARD podsticajima, načinu podnošenja zahteva za odobravanje projekta za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, značaju udruživanja i postupkom osnivanja zadruge. Pre...

  (Jul 22, 2021)
 • Dana 30.06.2021. savetodavac Srećko Vukašinović posetio je udruženje Udruženje voćara i vinogradara Ražanj, mesto Ražanj, opština Ražanj, u periodu od 11:00 do 11:45 časova
  Sa članovima udruženja vođen razgovor o aktuelnim podsticajima iz oblasti voćarstva i vinogradarstva.


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 30, 2021)
 • Dana 30.06.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je radionica, mesto Merošina , opština Merošina, Gazdinstvo Tošić Zorana sa temom:
  1. 09:00 do 09:45 Mašinska berba višnje , savetodavac Srećko Vukašinović


  Koordinator: Srećko Vukašinović


  Izvor: PSSS Niš...

  (Jun 30, 2021)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Održana radionica - Gordana Cvetković
Prikaži
Berba maline
Prikaži
Kestenov moljac (Cameraria ohridella)
Prikaži
Virus bronzavosti paradajza u plasteničkoj proizvodnji paradajza
Prikaži
Virus uvijenosti lišća vinove loze u Nišavskom okrugu
Prikaži
Tikve Cucurbita sp.
Prikaži
Održana tribina,24.06.2021 god.Praskovče,opština Ražanj-Ivan Rangelov
Prikaži
Predavanje Korman 24.06.2021
Prikaži
Održana tribina u Malošištu-23.06.2021.-koordinator Saša Stanković-
Prikaži
Održano predavanje,21.06.2021,Šurić,Aleksinac-Ivan Rangelov
Prikaži
Održana radionica 21.06.2021,Jug Bogdanovac,Merošina-Ivan Rangelov
Prikaži
Poseta udruženju "Mali Jastrebac",Loćika,21.06.2021-Ivan Rangelov
Prikaži
Održana tribina u Šetki 23.06.2021.-koordinator Saša Stanković
Prikaži
Dana pollja ozimih strnih žita u Mezgraji-koordinator Saša Stanković
Prikaži
Poseta udruženju Simentalac Vitoševac 17.06.2021.
Prikaži
Održana tribina 17.06.2021.god.,Vitoševac,Ražanj,Rangelov Ivan
Prikaži
Održana tribina 26.05.2021,Subitinac,Aleksinac,Rangelov Ivan
Prikaži
Poseta oglednoj farmi Saše Ilića,Katun,Aleksinac 15.06.2021,Ivan Rangelov
Prikaži
Održan Dan polja strnih žita 16.06.2021.-u selu Lužane koord.-Saša Stanković
Prikaži
Održana radionica u selu Lužane-Tanja Petrović
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi u Batušincu-Tanja Petrović
Prikaži
Održana tribina u Ražnju 11.06.2021. - Tanja Živković
Prikaži
Održana tribina 10.06.2021.- Predrag Janković
Prikaži
Zadruga u funkciji poljoprivrednom gazdinstvu – Rašić Suzana
Prikaži
Odrzano predavanje 10.06.2021 Razanj,koordinator Sasa Stankovic
Prikaži
Održana tribina 11.6.2021. - Lipovac - Dušan Stojanović
Prikaži
Održana poseta udruženju-10.06.2021.-Tanja Živković
Prikaži
Одржана посета огледној фарми -Саша Станковић
Prikaži
Gubici pri pripremi i preradi sena – Predrag Janković
Prikaži
Tehnologija proizvodnje žalfije
Prikaži
Proizvodnja paprike na teritoriji Nišavskog okruga
Prikaži
Оdržana Radionica -Belotinac 03.06.2021.
Prikaži
Održana poseta udruzenju - Rašić Suzana
Prikaži
Održan obilazak ogledne farme - Rašić Suzana
Prikaži
Održana poseta udruženju - Gordana Cvetković
Prikaži
Održana tribina 05.05.2021. - Gordana Cvetković
Prikaži
Tribina26.05.2021. -Mozgovo Petrovic Tanja
Prikaži
Radionica - 25.5.2021. - Mezgraja
Prikaži
Tribina - 25.5.2021. - Lužane
Prikaži
Održana tribina 26.05.2021,Subotinac,Aleksinac-Ivan Rangelov
Prikaži
Održana poseta Udruženju 25.05.2021.- Predrag Janković
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi u Kostadinovcu-18.05.2021.
Prikaži
Održana poseta oglednoj farmi - 26.4.2021. - Stojanović Dušan
Prikaži
Održana radionica- 14.5.2021. - Stojanović Dušan
Prikaži
Obilazak ogledne farme - 18.05.2021.-Kostadinovac
Prikaži
Održana radionica - 14.5.2020 - Ravna Dubrava - Stojanović Dušan
Prikaži
Održavanje Tribine 5.05.2021.Tanja Petrović
Prikaži
Održana radionica u Donjoj Peščanici-opština Aleksinac 05.05.2021-Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina u Jakovlju-koordinator Saša Stanković
Prikaži
Održana tribina 26.04.2021. u Merošini - Tanja Živković
Prikaži

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeca >>
Strana:1

Istorijat PSSS

Preduzeće je osnovano Rešenjem Narodnog odbora sreza Niš 1954. godine, kao Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja, koja pokriva teritoriju tadašnjeg sreza Niš. Poljoprivredna stanica za zaštitu bilja 1957. godine prerasta u Opštu poljoprivrednu stanicu, sa zadatkom pružanja poljoprivrednih usluga. Od 1978. godine Poljoprivredna stanica prerasta u Zavod za poljoprivredu “Niš“, koji obavlja poljoprivredne usluge za ratarstvo, voćarstvo i stočarstvo na teritoriji regiona Niš. Od 1989. godine Zavod za poljoprivredu “Niš“ i sektor za razvoj Radne zajednice tadašnjeg Agroindustrijskog kombinata “Niš“ iz Niša, objedinjuju se i formiraju Institut za istraživanje i razvoj u agraru “Agrorazvoj” Niš, sa zadatkom obavljanja naučnoistraživačke delatnosti u oblasti poljoprivrede. Godine 1991. firma gubi status Instituta, jer nije ispunjavala uslove prema novom Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti i transformiše se u Društveno preduzeće za razvoj u agraru “Agrorazvoj”. U sastavu Preduzeća formirana je naučnoistraživačka jedinica koja je registrovana kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije od 1991.godine.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account