Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo, d.o.o.

 

O nama

Vlada Republike Srbije 1991. godine osnovala je poljoprivredne službe, „Sl.gl. Republike Srbije“ br. 61 -  Zakon o poljoprivrednoj službi,  i u istom predvidela poslove rada poljoprivredne službe, a oni su:

    • Organizacija baze podataka i edukativne aktivnosti u vidu organizacije seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama;
    • Savetodavno – konsultantski poslovi poljoprivredne slube u cilju razrade modela proizvodnje zdrave hrane prvenstveno namenjene izvozu;
    • Poslovi selekcije, reprodukcije i veštakog osemenjavanja u stočarstvu;
    • Oplemenjivanje bilja i širenje novih sorti i hibrida gajenih biljaka;
    • Poslovi izveštajno prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina;
    • Obavljanje poslova prenetih na poljoprivredne službe na osnovu Zakona (semenarstva, zaštita bilja, zemljišta, premije za mleko i drugi);
    • Izvodjenje demonstracionih ogleda u različitim ekološkim uslovima;
    • Organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri;
    • Učešće u izradi i realizaciji dugoročnog i godišnjeg programa rada;
    • Praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije;
    • Izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe;
    • Izrada biznis programa.

Prostor koji svojim radom pokriva savetodavna služba  Poljoprivredne stručne službe Valjevo“ Valjevo jeste područje Kolubarskog okruga koji čine ukupno šest opština i to: Valjevo, Lajkovac, Ub, Mionica, Ljig i Osečina. Površina Kolubarskog okruga iznosi 2474 km² sa 218 naseljenih mesta gde živi 186.607 stanovnika. Broj poljoprivrednih gazdinstava je 29846, koja raspolažu sa 170514 ha poljoprivrednih površina, od čega su 102731 ha oranice, 18390 ha voćnjaci, 25689 ha livade i 23274 ha pašnjaci.
Područje Kolubarskog okruga po svom geografskom i reljefnom položaju predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu stočarsku i voćarsku proizvodnju. Tu se, pre svega, misli na proizvodnju kravljeg mleka i junećeg mesa, kao i proizvodnju jagodastog voća maline i kupine i koštićavog voća – šljive. U ovim proizvodnjama područje Kolubarskog okruga itekako je poznato.
 
Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

    • Služba za zootehniku
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja

Poslovi i zadaci službe su:
 
Služba za stočarstvo

    • Selekcija, reprodukcija i matična evidencija u stočarstvu
    • Kontrola i organizacija rada osnovne matične službe
    • Organizacija stočarskih manifestacija (izložbe i sajmovi)
    • Rad sa odabranim gazdinstvima
    • Izrada programa i biznis planova u stočarstvu
    • Stručni saveti na sredstvima informisanja
    • Nabavka i proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu
    • Hemijske analize mleka.
 
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Tehnologija podizanja zasada voćaka i vinove loze
    • Uvodjenje novih sorti voćaka i vinove loze u proizvodnju
    • Primena novih sistema uzgoja voćaka i vinove loze
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja
    • Pomoć oko izrade biznis planova i projekata
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala.

Služba za ratarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Postavljanje i praćenje makro i demonstracionih ogleda ratarskih kultura (strnih žita, kukuruza, soje)
    • Preporuka sortimenta za različite agroekološke i mikroklimatske uslove
    • Sistemska kontrola plodnosti zemljišta
    • Preporuka potrebnih količina djubriva, kao i odgovarajućih kombinacija istih na osnovu uradjenih analiza
    • Izrada programa popravke kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom

Služba za zaštitu bilja

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Praćenje pojave karantinskih i ekonomski štetnih organizama i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja.
    • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu i izdavanje fitocertifikata
    • Poslovi DDD
    • Evidencija o prometu pesticida u poljoprivrednim apotekama.
    • Rad na projektima odobrenim od strane MPŠV i projektima MPŠV.

 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Janković Vesna Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0024/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Vesna
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435455
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0024/2015-03
Biografija: Prikaži
Milinković Jovan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0025/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milinković Jovan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435454
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0025/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojković-Jevtić Snežana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0022/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojković-Jevtić Snežana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0022/2015-03
Biografija: Prikaži
Vujić Radosav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0026/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vujić Radosav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435458
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0026/2015-03
Biografija: Prikaži
Sovilj Đorđe Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0023/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Sovilj Đorđe
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435452
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0023/2015-03
Biografija: Prikaži
Jerinić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0028/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jerinić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435451
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0028/2015-03
Biografija: Prikaži
Stanojlović Srđan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0124/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanojlović Srđan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435459
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0124/2015-03
Biografija: Prikaži
Marković Svetislav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0194/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marković Svetislav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435456
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0194/2015-03
Biografija: Prikaži
Panić Radiša Agroekonomija 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0003/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Panić Radiša
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435461
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0003/2016-03
Biografija: Prikaži
Gavrilović Slađana Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0012/2017-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gavrilović Slađana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435457
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0012/2017-03
Biografija: Prikaži
Dražić Milena Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0019/2019-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Dražić Milena
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435462
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0019/2019-03
Biografija: Prikaži
Jokić Predrag Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00087/2020-03
pdf
   
Ime i prezime: Jokić Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00087/2020-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 02.08.2021. godine, sa početkom u 08:30 održaće se radionica, mesto Kovačice , opština Valjevo - grad, Gazdinstvo stojanović Miroslava sa temom:
  1. 08:30 do 09:30 Prerada mleka na gazdinstvu , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom radionice sa prisutnima će se razgovarati o uslovima i postupku prerade mleka na gazdinstvu.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Avgust 02, 2021)
 • Dana 02.08.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Stubo , opština Valjevo - grad, sa temom:
  1. 12:00 do 13:00 Diversifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Radiša Panić

  Tokom posete oglednoj farmi proizvođačima će biti prezentovan znacaj i prednosti diversifikacije na poljoprivrednom gazdinstvu.
  Koordinator: Radiša Panić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Avgust 02, 2021)
 • Dana 30.07.2021. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Bratačić , opština Osečina, Poljoprivredno gazdinstvo Marković Milorada sa temom:
  1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi za 2021.godinu , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

  Tokom tribine prisutni će se upoznati sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede ,šumarstva i vodoprivrede u 2021. godini.
  Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Jul 30, 2021)
 • Dana 30.07.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Bukovac , opština Mionica, Gazdinstvo Lučić Dragiše sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom tribine prisutni će se upoznati sa podsticajima u stočarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Jul 30, 2021)
 • Dana 30.07.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Bukovac , opština Mionica, Gazdinstvo Lučić Dragiše sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom tribine prisutni su upoznati sa podsticajima u stočarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo

  ...

  (Jul 30, 2021)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih na tribini u Bukovcu - 30.07.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 26.07.2021. godine u selu Radobić
Prikaži
Радови на стрништу након жетве
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Kovačicama - 09.07.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u selu Klanica 06.07.2021. godine
Prikaži
Берба шљиве и оптималан моменат бербе
Prikaži
Могућност производње лековитог биља на малим површинама
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Bogatiću - 30.06.2021.
Prikaži
Одржавање воћњака током вегетације
Prikaži
Spisak prisutnih na sastanku sa članovima Udruženja "Kravica"
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju PSSS Valjevo u Brankovini - 27.06.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Valjevu 23.06.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici PSSS Valjevo u Carini ,23.06.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na trbini u Valjevu 22.06.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na Danu polja strnih žita PSSS Valjevo u Goloj Glavi,22.06.21.
Prikaži
Spisak prisutnih na oglednoj farmi 18.06.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Gukošu 18.06.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na sastanku sa članovima UP "Moba",18.06.2021.god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Pridvorici 11.06.2021.
Prikaži
spisak prisutnih sa tribine
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 03.06.2021. godine u Rebelju
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 03.06.2021. Gola Glava
Prikaži
Spisak sa tribine
Prikaži
Spisak prisutnih poseta Udruženju 31.05.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete udruženju 31.05.2021. godine
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Raduši 28.05.2021.
Prikaži
Мере неге усева соје
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Pambukovici 24.05.2021.
Prikaži
Dysaphis devecta- lisna vaš crvenih gala
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Osečini 18.05.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ljigu 17.05.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 12.05..2021. godine u Osečini
Prikaži
Spisak prisutnih sa posete udruženju 12.05.2021. godine
Prikaži
Pepelnica kupine
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 10.05.2021.godini
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju u Miličinici 10.05.2021.
Prikaži
Оснивање задруге
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u LJigu - 28.04.2021.godine
Prikaži
Spisak prisutnih na trbini 28.04.2021- Valjevo
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 28.04.2021. godine u Liplju
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ubu, 27.04.2021.
Prikaži
Залучење прасади
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Mionici 26.04.2021. godine
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju 19.04.2021. godine u selu Bobova
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Lajkovcu - 22.04.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na trbini u Valjevu 19.04.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 16.04.2021. godine u selu Virovac
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Sovljaku ,15.04.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 15.04.2021. godine u selu Vragočanica
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u PSSS Valjevo
Prikaži

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sledeca >>
Strana:1

Istorijat PSSS

DP Zavod za poljoprivredu „Valjevo“ Valjevo nastao je 1958. godine spajanjem Stanice za zaštitu bilja u Valjevu i Biroa za knjigovodstvo, projektovanje i analize poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga u Valjevu. Od tog vremena, pa do danas, bilo je nekoliko organizacionih promena, ali se delatnost Zavoda nije menjala. Od 27.03.2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom „Poljoprivredna stručna služba Valjevo“ d.o.o. - Valjevo.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account