Štampa

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Valjevo, d.o.o.

 

O nama

Vlada Republike Srbije 1991. godine osnovala je poljoprivredne službe, „Sl.gl. Republike Srbije“ br. 61 -  Zakon o poljoprivrednoj službi,  i u istom predvidela poslove rada poljoprivredne službe, a oni su:

    • Organizacija baze podataka i edukativne aktivnosti u vidu organizacije seminara i izdavanja stručnih publikacija i drugih oblika informisanja o tehnološkim inovacijama;
    • Savetodavno – konsultantski poslovi poljoprivredne slube u cilju razrade modela proizvodnje zdrave hrane prvenstveno namenjene izvozu;
    • Poslovi selekcije, reprodukcije i veštakog osemenjavanja u stočarstvu;
    • Oplemenjivanje bilja i širenje novih sorti i hibrida gajenih biljaka;
    • Poslovi izveštajno prognozne službe o pojavi biljnih bolesti i štetočina;
    • Obavljanje poslova prenetih na poljoprivredne službe na osnovu Zakona (semenarstva, zaštita bilja, zemljišta, premije za mleko i drugi);
    • Izvodjenje demonstracionih ogleda u različitim ekološkim uslovima;
    • Organizovanje poljoprivrednih izložbi i smotri;
    • Učešće u izradi i realizaciji dugoročnog i godišnjeg programa rada;
    • Praćenje naučnih saznanja, saradnja sa naučnim institucijama i transfer znanja i tehnologije;
    • Izrada i dostavljanje izveštaja, informacija i podataka o izvršenju programa rada stručne poljoprivredne službe;
    • Izrada biznis programa.

Prostor koji svojim radom pokriva savetodavna služba  Poljoprivredne stručne službe Valjevo“ Valjevo jeste područje Kolubarskog okruga koji čine ukupno šest opština i to: Valjevo, Lajkovac, Ub, Mionica, Ljig i Osečina. Površina Kolubarskog okruga iznosi 2474 km² sa 218 naseljenih mesta gde živi 186.607 stanovnika. Broj poljoprivrednih gazdinstava je 29846, koja raspolažu sa 170514 ha poljoprivrednih površina, od čega su 102731 ha oranice, 18390 ha voćnjaci, 25689 ha livade i 23274 ha pašnjaci.
Područje Kolubarskog okruga po svom geografskom i reljefnom položaju predstavlja vrlo povoljan teren za intenzivnu stočarsku i voćarsku proizvodnju. Tu se, pre svega, misli na proizvodnju kravljeg mleka i junećeg mesa, kao i proizvodnju jagodastog voća maline i kupine i koštićavog voća – šljive. U ovim proizvodnjama područje Kolubarskog okruga itekako je poznato.
 
Rad savetodavne službe odvija se po specijalnostima savetodavaca i ona se sastoji od službi za:

    • Služba za zootehniku
    • Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
    • Služba za ratarstvo
    • Služba za zaštitu bilja

Poslovi i zadaci službe su:
 
Služba za stočarstvo

    • Selekcija, reprodukcija i matična evidencija u stočarstvu
    • Kontrola i organizacija rada osnovne matične službe
    • Organizacija stočarskih manifestacija (izložbe i sajmovi)
    • Rad sa odabranim gazdinstvima
    • Izrada programa i biznis planova u stočarstvu
    • Stručni saveti na sredstvima informisanja
    • Nabavka i proizvodnja kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu
    • Hemijske analize mleka.
 
Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Tehnologija podizanja zasada voćaka i vinove loze
    • Uvodjenje novih sorti voćaka i vinove loze u proizvodnju
    • Primena novih sistema uzgoja voćaka i vinove loze
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja
    • Pomoć oko izrade biznis planova i projekata
    • Stručna kontrola proizvodnje sadnog materijala.

Služba za ratarstvo

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Postavljanje i praćenje makro i demonstracionih ogleda ratarskih kultura (strnih žita, kukuruza, soje)
    • Preporuka sortimenta za različite agroekološke i mikroklimatske uslove
    • Sistemska kontrola plodnosti zemljišta
    • Preporuka potrebnih količina djubriva, kao i odgovarajućih kombinacija istih na osnovu uradjenih analiza
    • Izrada programa popravke kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta kalcifikacijom

Služba za zaštitu bilja

    • Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
    • Praćenje pojave karantinskih i ekonomski štetnih organizama i njihova prognoza
    • Pružanje stručnih saveta putem sredstava javnog informisanja.
    • Zdravstveni pregled pošiljki namenjenih izvozu i izdavanje fitocertifikata
    • Poslovi DDD
    • Evidencija o prometu pesticida u poljoprivrednim apotekama.
    • Rad na projektima odobrenim od strane MPŠV i projektima MPŠV.

 

Savetodavci

Ime i prezime Oblast rada: Telefon e-Mail Licenca Biografija
Janković Vesna Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0024/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Janković Vesna
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435455
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0024/2015-03
Biografija: Prikaži
Milinković Jovan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0025/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Milinković Jovan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435454
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0025/2015-03
Biografija: Prikaži
Stojković-Jevtić Snežana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0022/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stojković-Jevtić Snežana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435450
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0022/2015-03
Biografija: Prikaži
Vujić Radosav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0026/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Vujić Radosav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435458
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0026/2015-03
Biografija: Prikaži
Sovilj Đorđe Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0023/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Sovilj Đorđe
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435452
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0023/2015-03
Biografija: Prikaži
Jerinić Svetlana Ratarstvo i povrtarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0028/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Jerinić Svetlana
Oblast rada: Ratarstvo i povrtarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435451
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0028/2015-03
Biografija: Prikaži
Stanojlović Srđan Voćarstvo i vinogradarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0124/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Stanojlović Srđan
Oblast rada: Voćarstvo i vinogradarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435459
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0124/2015-03
Biografija: Prikaži
Marković Svetislav Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0194/2015-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Marković Svetislav
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435456
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0194/2015-03
Biografija: Prikaži
Panić Radiša Agroekonomija 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0003/2016-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Panić Radiša
Oblast rada: Agroekonomija
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435461
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0003/2016-03
Biografija: Prikaži
Gavrilović Slađana Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0012/2017-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Gavrilović Slađana
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435457
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0012/2017-03
Biografija: Prikaži
Dražić Milena Zaštita bilja 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-0019/2019-03
pdf
foto    
Ime i prezime: Dražić Milena
Oblast rada: Zaštita bilja
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni: 0648435462
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-0019/2019-03
Biografija: Prikaži
Jokić Predrag Stočarstvo 0143519390 Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 032-00-00087/2020-03
pdf
   
Ime i prezime: Jokić Predrag
Oblast rada: Stočarstvo
Telefon Fiksni: 0143519390
Telefon Mobilni:
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Licenca: 032-00-00087/2020-03
Biografija: Prikaži

Savetodavne aktivnosti

 • Dana 27.10.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo - grad, Prostorije PSSS Valjevo sa temama:
  1. 10:00 do 10:30 Podizanje zasada maline , savetodavac Đorđe Sovilj
  2. 10:30 do 11:00 Nega mladih zasada šljive , savetodavac Đorđe Sovilj

  Tokom predavanja prisutni proizvođači će biti upoznati sa podizanjem zasada maline i negom mladih zasada šljive.
  Koordinator: Đorđe Sovilj


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Oktobar 27, 2021)
 • Dana 18.10.2021. savetodavac Radiša Panić posetiće udruženje Udruženje odgajivača ovaca i koza "Medvednik", mesto Suvodanje, opština Valjevo - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Tokom posete udruženju prisutnima će biti prezentovani podsticaji u stočarskoj proizvodnji- nabavka kvalitetnih priplodnih grla, razgovaraće se o saradnji u 2022. godini.


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Oktobar 18, 2021)
 • Dana 18.10.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Carina , opština Osečina, Gazdinstvo Topalović Milovana sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom tribine prisutni će se upoznati sa podsticajima u stočarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo...

  (Oktobar 18, 2021)
 • Dana 18.10.2021. savetodavac Radiša Panić posetio je udruženje Udruženje odgajivača ovaca i koza "Medvednik", mesto Suvodanje, opština Valjevo - grad, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
  Tokom posete udruženju prisutnima su prezentovani podsticaji u stočarskoj proizvodnji- nabavka kvalitetnih priplodnih grla, razgovarano o saradnji i unapređenju saradnje u 2022. godini.


  Izvor: PSSS Valjevo

  ...

  (Oktobar 18, 2021)
 • Dana 18.10.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Carina , opština Osečina, Gazdinstvo Topalović Milovana sa temom:
  1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Predrag Jokić

  Tokom tribine prisutni su upoznati sa podsticajima u stočarskoj proizvodnji.
  Koordinator: Predrag Jokić


  Izvor: PSSS Valjevo

  ...

  (Oktobar 18, 2021)

Publikacije

Stručni tekstovi

Strucni tekstovi

 
Spisak prisutnih na tribini 18.10.2021. godine u selu Carina
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete udruženju18.10.2021. godine u selu Suvodanje
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 14.10.2021. godine Valjevu
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 12.10.2021. godine u selu Vrtiglav
Prikaži
Остваривање ИПАРД подстицаја
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Babinoj Luci - 08.10.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 30.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na trbini u Joševi 30.09.2021.
Prikaži
Redukovana obrada zemljišta za strna žita
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Valjevu 28.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na poseti Udruženju "Moba",28.09.2021.god.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici PSSS Valjevo u Planinici,,29.09.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Dragijevici - 28.09.2020.
Prikaži
Spisak prisutnih na predavanju 27.09.2021
Prikaži
Spisak prisutnih sa sa posete oglednoj farmi 27.09.2021. g. u Goloj Glavi
Prikaži
Spisak prisutnih na poseta udruženju 24.09.2021,
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete oglednoj farmi, 25.09.2021
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici, 24.09.2021
Prikaži
Spisak prisutnih - poseta udruženju
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Babinoj Luci - 23.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Suvodanju 22.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete udruženju 22.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Lopatnju 22.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Osečini - 17.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na trbini u Jajčiču 16.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici15.09.2021. godine u Liplju
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Lajkovcu ,10.09.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na oglednoj farmi 08.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 06.09.2021. godine u selu Gvozdenović
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Miličinici 03.09.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na Danu polja PSSS Valjevo,01.09.2021.
Prikaži
Prednosti obrade zemljišta tilerima
Prikaži
Spisak prisutnih na obilasku ogledne farme u Pambukovici,24.08.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete oglednoj farmi 17.08.2021
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ubu 16.08.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Ubu - 13.08.2021.
Prikaži
Azijska voćna mušica
Prikaži
Кукурузна златица (Diabrotica virgifera)
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici 02.08.2021. godine u selu Kovačice
Prikaži
Spisak prisutnih tokom posete oglednoj farmi 02.08.2021. u selu Stubo
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Bratačiću ,30.07.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini PSSS Valjevo u Bratačiću ,30.07.2021. god.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Bukovcu - 30.07.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini 26.07.2021. godine u selu Radobić
Prikaži
Радови на стрништу након жетве
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u Kovačicama - 09.07.2021.
Prikaži
Spisak prisutnih na tribini u selu Klanica 06.07.2021. godine
Prikaži
Берба шљиве и оптималан моменат бербе
Prikaži
Могућност производње лековитог биља на малим површинама
Prikaži
Spisak prisutnih na radionici u Bogatiću - 30.06.2021.
Prikaži

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Sledeca >>
Strana:1

Istorijat PSSS

DP Zavod za poljoprivredu „Valjevo“ Valjevo nastao je 1958. godine spajanjem Stanice za zaštitu bilja u Valjevu i Biroa za knjigovodstvo, projektovanje i analize poljoprivrednih organizacija i zemljoradničkih zadruga u Valjevu. Od tog vremena, pa do danas, bilo je nekoliko organizacionih promena, ali se delatnost Zavoda nije menjala. Od 27.03.2009. godine uredbom Vlade Republike Srbije posluje pod nazivom „Poljoprivredna stručna služba Valjevo“ d.o.o. - Valjevo.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account