Category: PSSS Jagodina
Strana 2 od 18
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Polni žar kod krmača-Aleksandar Canić
2.Konzerviranje hrane za preživare početi od maja-Verica Lazarević
3.Međuredna obrada suncokreta I soje kao mera nege-Milanka Miladinović
4.Značaj folijarne prihrane ratarskih kultura-Miodrag Simić
5.Đubrenje paprike i paradajza-Dragan Mijušković
6.Mere nege paradajza-Mira Miljković
7.Radovi u mladom zasadu vinove loze-Dejan Jocić
8.Kajsija-činioci koji utiču na prevremeno sušenje stabala I njihova prevencija-Igor Andrejić
9.Đubrenje oraha-Ivana Gligorijević
10.Kruškina osa srčikarica-Ljiljana Jeremić
11.Krvava vaš-Ružica Đukić
12.Plamenjača vinove loze-Marko Manojlović

Date 2020-05-21
File Size 949.65 KB
Download 119

1.Štetnost mušica na farmi-Aleksandar Canić
2.Tovne rase goveda u sistemu krava-tele-Verica Lazarević
3.Setva suncokreta-Milanka Miladinović
4.Sklop kukuruza-Miodrag Simić
5.Nega krompira-Dragan Mijušković
6.Priprema rasada za rasađivanje-Mira Miljković
7.Značaj oprašivača u voćarstvu-Dejan Jocić
8.Podizanje zasada šljive-Igor Andrejić
9.Period vegetacije borovnice-Ivana Gligorijević
10.Primena dobre poljoprivredne prakse u usevu krompira-Ljiljana Jeremić
11.Suzbijanje tripsa u cveću-Ružica Đukić
12.Kupusna muva-Marko Manojlović

Date 2020-04-21
File Size 1.73 MB
Download 122

1.Ispaša ovaca-Aleksandar Canić
2.Uticaj stresora na produktivnost i kvalitet proizvoda kod svinja-Verica Lazarević
3.Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla-Milanka Miladinović
4.Grahorica-važna krmna biljka-Miodrag Simić
5.Proizvodnja ranog kupusa-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja batata-Mira Miljković
7.Problemi prilikom proizvodnje kajsije u Srbiji-Dejan Jocić
8.Pravilna primena mineralnih đubriva-Igor Andrejić
9.Značaj azota u ishrani trešnje I višnje-Ivana Gligorijević
10.Unapređenje proizvodnje grožđa-Ivana Gligorijević
11.Monilioze koštičavog I jabučastog voća-Ljiljana Jeremić
12.Značaj zadruga za život na selu-Ružica Đukić
13.Zaštita kajsije na početku vegetacije-Marko Manojlović

Date 2020-03-18
File Size 1.28 MB
Download 144

1.Rasa ovaca IL D FRANS-Aleksandar Canić
2.Muža krava –Verica Lazarević
3.Gajenje ovaca-Milanka Miladinović
4.Jari grašak-Miodrag Simić
5.Povećati prinose pasulja-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja ranog krompira-Mira Miljković
7.Upis u vinogradarski registar 2020. godine-Dejan Jocić
8.Određivanje sadržaja alkohola u vinu-Igor Andrejić
9.Prokupac-autohtona sorta Srbije-Ivana Gligorijević
10.Dobra poljoprivredna praksa u zaštiti bilja-Ljiljana Jeremić
11.Čišćenje i održavanje prskalica-Ružica Đukić
12.Zaštita rasada-Marko Manojlović

Date 2020-02-07
File Size 966.04 KB
Download 151

1.Ishrana jagnjadi-Aleksandar Canić
2.Slatka detelina-esparzeta-Verica Lazarević
3.Agrotehnika gajenja esparzete-Milanka Miladinović
4.Prihrana pšenice-Miodrag Simić
5.Organsko povrtarstvo-Dragan Mijušković
6.Kada I kako sejati rasad-Mira Miljković
7.Osetljivost pupoljaka na mrazeve-Dejan Jocić
8.Određivanje sadržaja šećera u širi-Igor Andrejić
9.Seoski turizam-značaj i efekti-Ivana Gligorijević
10.Pravilna primena pesticide-Ljiljana Jeremić
11.Zaštita uljane repice-Ružica Đukić
12.Bolesti krompira u skladištu-Marko Manojlović

Date 2020-01-14
File Size 1.01 MB
Download 226

1.Uticaj kvaliteta prostirke na zdravstveno stanje životinja –Dragan Jakovljević
2.Sprečavanje unošenja zaraznih bolesti na gazdinstvo-Verica Lazarević
3.Tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta-Milanka Miladinović
4.Značaj podešavanja pluga-Miodrag Simić
5.Povrtarski radovi-Decembar –Dragan Mijušković
6.Čuvanje voća-Mira Miljković
7.Sadnja dunje-Dejan Jocić
8.Neorganska sredstva za bistrenje vina-Igor Andrejić
9.Rezidba za formiranje visine debla i oblika krune oraha-Ivana Gligorijević
10.Pojava fitoplazme u Pomoravskom okrugu-Ljiljana Jeremić
11.Žilogriz-Ružica Đukić
12.Razlike između udruženja i zadruga-Ružica Đukić
13.Zaštita lucerke od korova-Marko Manojlović

Date 2019-12-16
File Size 1.16 MB
Download 351

1.Korišćenje ovsa u ishrani domaćih životinja-Dragan Jakovljević
2.Soja u ishrani domaćih životinja-Verica Lazarević
3.Agrohemijska analiza zemljišta-Milanka Miladinović
4.Plodored-Miodrag Simić
5.Mikropovrće za zimske dane-Dragan Mijušković
6.Proizvodnja zimske salate-Mira Miljković
7.Jesenja sadnja voća-Dejan Jocić
8.Fosforna đubriva i njihova primena u voćarstvu-Igor Andrejić
9.Prerada dunje-Ivana Gligorijević
10.Ralstonia solanacearum-Izazivač mrke truleži krtola krompira i uvenuće krompira i paradajza-Ljiljana Jeremić
11.Zadružna pravila-Ružica Đukić
12.Zaštita celera-Marko Manojlović

Date 2019-11-18
File Size 1.03 MB
Download 199

1.Izbor objekata za tov junadi-Dragan Jakovljević
2.Vreme je za korišćenje silaže-Verica Lazarević
3.Gajenje spelte-Milanka Miladinović
4.Ozimi stočni grašak-Miodrag Simić
5.Vađenje zimske šargarepe-Dragan Mijušković
6.Jesenja sadnja crnog luka-Mira Miljković
7.Berba jabuke-Dejan Jocić
8.Upotreba sumpor-dioksida u proizvodnji vina-Igor Andrejić
9.Gajenje drena-Ivana Gligorijević
10.Značaj setve deklarisanog semena žitarica-Ljiljana Jeremić
11.Primena agrotehničkih mera zaštita od štetočina-Ljiljana Jeremić
12.Doza pesticida-Ružica Đukić
13.Bolesti pšenice-Marko Manojlović

Date 2019-10-18
File Size 1.17 MB
Download 403

1.Ozimi krmni grašak-Dragan Jakovljević
2.Uticaj mikotoksina na zdravlje I produktivnost domaćih životinja-Verica Lazarević
3.Tritikale-Milanka Miladinović
4.Rezultati-Makroogled strnih žita 2018/2019-Miodrag Simić
5.Upotreba algi kao biostimulatora u organskoj proizvodnji-Dragan Mijušković
6.Spanać u plasteniku tokom zime-Mira Miljković
7.Berba grožđa u Pomoravskom okrugu-Dejan Jocić
8.Proizvodnja fortifikovanih (likerskih) I aromatizovanih vina-Igor Andrejić
9.Podsticaji MPŠV za premiju osiguranja plodova I višegodišnjih zasada voćaka I vinove loze-Ivana Gligorijević
10.Zaštita kupusa u jesen-Ružica Đukić
11.Zdravstvena ispravnost kukuruza u skladištu-Marko Manojlović

Date 2019-09-18
File Size 1.04 MB
Download 324

1.Gajenje junica-uzrast pri prvom teljenju-Dragan Jakovljević
2.Pripremanje silaže od kukuruza-Verica Lazarević
3.Setva postrnih useva-Milanka Miladinović
4.Italijanski ljulj-Miodrag Simić
5.Gajenje rukole-Dragan Mijušković
6.Kada vaditi krompir-Mira Miljković
7.Berba jabuke-Dejan Jocić
8.Proizvodnja ružičastih i roze vina-Igor Andrejić
9.Letnja sadnja jagode-Ivana Gligorijević
10.Prouzrokovač mrljavosti ploda lubenice-Ljiljana Jeremić
11.Stenice štetočine povrća-Ružica Đukić
12.Šimširov plamenac-Marko Manojlović

Date 2019-08-15
File Size 1.13 MB
Download 194