Category: PSSS Kragujevac
Strana 2 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:
  1. Subvencinisani krediti Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa komercijalnim bankama - Stefanija Anđelković
  2. Uloga plodoreda u zaštiti bilja - Lidija Vulović
  3. Istorija parcele na kojoj se podiže zasad - Danko Petrović
  4. Razvoj zadrugarstva u Srbiji - Suzana Nešković
  5. Sporedni proizvodi u ishrani stoke - Goran Joksić
  6. Proizvodnja i rezidba kupine - Biljana Milosavljević
  7. Oprez, pri kombinovanju pesticida - Lidija Vulović
  8. Đubrenje ječma - Ljiljana Vuksanović
  9. Somatske ćelije u mleku - Violeta Petrović-Luković
  10. Pomoć poljoprivredi zbog virusa COVID-19  - Miloš Jelić
Date 2020-06-02
File Size 3.32 MB
Download 98

1.Silo-objekti-Goran Joksić
2.Lešnikov surlaš-Goran Varjačić
3.Bakterijske bolesti leske-Goran Varjačić
4.Virus kamenitosti plodova kruške-Marija Ivanović
5.Nozemoza (Nosemosis)-Violeta Petrović-Luković
6.Dijagnostikovanje metaboličkih poremećaja krava-Violeta Petrović-Luković
7.Mešovita rezidba vinove loze-Danko Petrović
8.Podsticaji za premiju osiguranja useva u poljoprivredi-Miloš Jelić
9.Značaj primene bakterizacije u proizvodnji lucerke-Suzana Nešković
10.Načini uzorkovanja zemljišta-Suzana Nešković
11.Izbor mesta, položaja i zemljišta za podizanje zasada maline-Biljana Milosavljević
12.Izmene pravilnika o podsticajima za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje-Stefanija Anđelković
13.Setva jarih useva-Ljiljana Vuksanovic

Date 2020-03-31
File Size 3.31 MB
Download 134

1.Trihineloza-Violeta Petrović-Luković
2.Upis u vinogradarski registar-Biljana Milosavljević
3.Prihrana pšenice-Ljiljana Vuksanović
4.Aberdin-angus-Goran Joksic
5.Transport vinskog grožđa-Danko Petrović
6.U zasadima breskve i nektarine preventiva je najvažnija-Lidija Vulović
7.Crna i žuta šljivina osa-Marija Ivanović
8.Mere podsticaja ruralnog razvoja u 2020. godini-Miloš Jelić
9.Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla-Stefanija Anđelković

Date 2020-03-10
File Size 3.04 MB
Download 101

1.Tov teladi-Goran Joksić
2.Trulež korena voćaka i vinove loze (Armillaria mellea)-Marija Ivanović
3.Uredba o raspodeli sredstava direktnih plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. god.-Miloš Jelić
4.Kajsija-Biljana Milosavljević
5.Seme i setva u organskom povrtarstvu-Ljiljana Vuksanović
6.Dokumentacija neophodna za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novog traktora u 2020. god.-Stefanija Anelković
7.Korišćenje silaže u ishrani krava-Violeta Petrović Luković
8.Kovrdžavost lista breskve-Goran Varjačić
9.Prevazilaženje postojećih problema u agraru-Suzana Nešković
10.Priprema zemljišta za podizanje vinograda-Danko Petrović
11.Zaštita ozimih strnih žita od sitnih glodara-Lidija Vulović

Date 2020-03-10
File Size 3.06 MB
Download 106

1.Agroekološki uslovi gajenja dunje-Bilјana Milosavlјević
2.Rasa svinja hempšir-Goran Joksić
3.Koncentracija masti i proteina u mleku-Violeta Petrović-Luković
4.Varooza-Violeta Petrović-Luković
5.Ljuštenje strništa-Ljilјana Vuksanović
6.Konjički sport-Goran Joksić
7.Značaj ograđivanja višegodišnjih zasada-Danko Petrović
8.Olovna bolest-Marija Ivanović
9.Biznis plan i njegovi sastavni delovi-Miloš Jelić

Date 2019-12-31
File Size 2.93 MB
Download 125


1.Zaštita voća od srna i glodara-Goran Varjačić
2.Zlatasto žutilo vinove loze-Flavenscense doree (FD)-Lidija Vulović
3.Agrotehničke mere za suzbijanje divljeg sirka-Ljiljana Vuksanović
4.Cikade i vaši na strnim žitima-Marija Ivanović
5.Zaštititi voćke od izmrzavanja-Biljana Milosavljević
6.Podrivanje zemljišta u višegodišnjim zasadima-Danko Petrović
7.Agroekološki uslovi za gajenje badema-Danko Petrović
8.Promena pravilnika u Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima u 2019. godini-Steanija Anđelković
9.Dokumentacija neophodna uz prijavu na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mladim poljoprivrednicima u 2019. godini-Stefanija Anđelković
10.Subvencionisani krediti Ministarstva poljoprivrede-Miloš Jelić

Date 2019-12-17
File Size 3.03 MB
Download 145


1.Sporedni proizvodi u ishrani stoke -Goran Joksić
2.Sve potiče od semena-Lidija Vulović
3.Priprema skladišta za novi rod kukuruza-Lidija Vulović
4.Romanovska ovca- Goran Joksić
5.Preduslovi za uspešnu setvu ozimih strnina-Ljiljana Vuksanović
6.Fitogeni aditivi- Violeta Petrović-Luković
7.Raspisan je konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima- Miloš Jelić
8.Fiksni i varijabilni troškovi- Suzana Nešković
9.Višnja kao veoma rentabilna voćka- Biljana Milosavljević
10.Uputstvo primene pesticida-Goran Varjačić
11.Četvrti javni poziv za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-
12.krajnji rok za prijavu do 25. novembra 2019. godine-Stefanija Anelković
13.Potrebni uslovi za IPARD podsticaje za nabavku novog traktora-Stefanija Anđelković

Date 2019-11-12
File Size 3.01 MB
Download 271

1.Bažne napomene za primenu pesticida-Goran Varjačić
2.Procena prinosa kukuruza sa Demo ogleda kukuruza 2019.-Ljiljana Vuksanović
3.Nov traktor kroz četvrti javni poziv IPARD programa -Violeta Petrović-Luković
4.Sektor jaja i sektor grožđa u IPARD programu-Violeta petrović-Luković
5.Svinjska kuga (Pestis suum classica)-Violeta Petrović-Luković
6.Dominantan fitopatološki problem vinograda u fazi zrenja-Lidija Vulović
7.Navodnjavanje lešnika-Danko Petrović
8.Kako prepoznati kvalitet grožđa-Biljana Milosavljević
9.Perspektiva i održivost novih zadruga u Srbiji-Suzana Nešković
10.Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa-Miloš Jelić
11.Ishrana senažom-povećana mlečnost krava-Goran Joksić
12.Zadružna načela-Miloš Jelić

Date 2019-10-07
File Size 3.26 MB
Download 231

1.Proizvodnja krastavca-Ljiljana Vuksanović
2.Hranljiva i upotrebna vrednost plodova kupine-Biljana Milosavljević
3.Izbor mesta za plastenik-Suzana Nešković
4.Do sredstava IPARD fond kroz strukturu biljne proizvodnje-Violeta Petrović-Luković
5.Objekti na ovčarskoj farmi-Violeta Petrović-Luković
6.Objekti i oprema za odgoj teladi-Goran Joksić
7.Fermentacija vina-Danko Petrović
8.Rezistentnost pesticida-Goran Varjačić
9.Prerada (muljanje) grožđa-Danko Petrović

Date 2019-09-04
File Size 3.13 MB
Download 150

1.Žetva strnina u Šumadiji 2019. god.-Ljiljana Vuksanović
2.Razvoj seoskog turizma uz podršku IPARD programa-Miloš Jelić
3.Zaštita povrća-Lidija Vulović
4.Značaj kontrole plodnosti zemljišta-Suzana Nešković
5.Žilogriz i šiljokrilac-Lidija Vulović
6.Virus šarke šljive-na šljivi-Marija Ivanović
7.Organska poljoprivreda-Suzana Nešković
8.Kalemljenje pupoljkom očenjem-Biljana Milosavljević
9.Stenica Nezara Viroula-Marija Ivanović
10.Obična pegavost lista jagode-Goran Varjačić

Date 2019-08-05
File Size 3.23 MB
Download 165