Category: PSSS Kragujevac
Strana 3 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Porodilište - Goran Joksić
2.Siva plesan i trulež plodova maline - Goran Varjačić
3.Tehnologija gajenja pšenice u organskoj proizvodnji - Ljiljana Vuksanović
4.Kako možemo preći sa konvencionalne na organsku proizvodnju - Miloš Jelić
5.Temperatura i vlažnost vazduha u objektima za goveda - Violeta Petrović Luković
6.Prednosti i nedostaci gajenja dunje - Biljana Milosavljević
7.Podizanje višegodišnjih zasada- Danko Petrović
8.Dudovac - Marija Ivanović

Date 2019-07-03
File Size 3.12 MB
Download 180

1.Prašenje i ogrtanje krompira-Ljiljana Vuksanović
2.Žitne stenice-Marija Ivanović
3.Senaža lucerke-Violeta Petrović-Luković
4.Izmene IPARD programa-Violeta Petrović-Luković
5.Zelena rezidba voćaka-Biljana Milosavljević
6.Pepelnica u vinovoj lozi-Goran Varjačić
7.Kvalitet loznih kalemova-Danko Petrović
8.Štala za muzne krave-kako da objekat bude jednostavan a kvalitetan-Goran Joksić
9.Podrška IPARD programa za razvoj seoskog turizma-Dragana Jelić
10.Trešnjina lisna vaš-Marija Ivanović
11.Udruživanje poljoprivrednih proizvođača-Suzana Nešković
12.Racionalizacija mineralne ishrane gajenih biljaka-Suzana Nešković

Date 2019-06-07
File Size 3.03 MB
Download 156

1.Obrada zemljišta u proizvodnji krompira-Ljiljana Vuksanović
2.Trihineloza-kako se ova bolest prenosi na čoveka-Goran Joksić
3.Sorte šljive pogodne za sušenje- Biljana Milosavljević
4.Zasnivanje zasada oraha -Danko Petrović
5.Uticaj medonosne pčele na prinos voća -Danko Petrović
6.Trešnjina muva (rhagoletis cerasi)-Marija Ivanović
7.Žitna pijavica -Goran Varjačić
8.Vođenje knjigovodstvene evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu-Dragana Jelić
9.Sigurnost tova u stočarskoj proizvodnji sa osvrtom na duži vremenski period-Dobrivoje Popović
10.Rentabilnost mehanizacije na postojećem poljoprivrednom posedu sa osvrtom na duži
11.vremenski period- Dobrivoje Popović
12.Savremeni poljoprivredni proizvođač prati nauku i tehnologiju- Lidija Vulović

Date 2019-05-08
File Size 2.98 MB
Download 189

1.Prednosti i nedostaci organske u odnosu na konvencionalnu proizvodnju-Dragana Jelić
2.Privredni značaj kupine -Biljana Milosavljević
3.Žičnjaci u kukuruzu-Goran Varjačić
4.Monilioza višnje-Goran Varjačić
5.Setva krmnog sirka i sudanske trave-Ljiljana Vuksanović
6.Rak korena i korenovog vrata-Marija Ivanović
7.Osnovna zaštota višegodišnjih zasada pre kretanja vegetacije-Lidija Vulović
8.Na šta treba obratiti pažnju u usevu ozime pšenice-Lidija Vulović
9.Faktori koji utiču na uspešnost gajenja lucerke-Suzana Nešković
10.Ispoljavanje reproduktivnih poremećaja kod goveda-Violeta Petrović-Luković
11.Pietren-najmesnatija rasa svinja-Goran Joksić

Date 2019-04-08
File Size 3.06 MB
Download 164

1.Pravila jagnjenja-Violeta Petrović-Luković
2.Upis u vinogradarski registar-Biljana Milosavljević
3.IPARD-plan poziva za 2019.godinu-Violeta Petrović-Luković
4.Obična kruškina buva ( Cacopsilla Pyri)-Goran Varjačić
5.Buša-primitivna rasa krava-Goran Joksić
6.Plovdina (crvena slankamenka, dinka)-Danko Petrović
7.Pokretanje biznisa u ruralnom turizmu-Dragana Jelić
8.Rutava buba-cvetojed (Tropinota hirta)-Lidija Vulović
9.Jabukina osa (Hoplokampa testudinea)-Marija Ivanović
10.Setva jarih useva-Ljiljana Vuksanović
11.Obnova i promena podataka RPG-a u 2019. god.-Suzana Nešković
12.Diversifikacija prihoda na gazdinstvu seoski turizam u Janinom raju-Suzana Nešković

Date 2019-03-01
File Size 3.33 MB
Download 167

1.Žitni moljac-Marija Ivanović
2.Silaža-pravilno spremanje-Goran Joksić
3.Crvena ranka-Danko Ivanović
4.Sitni glodari u mladom zasadu voća-Lidija Vulović
5.Zaštita višegodišnjih zasada od zečeva i srna-Lidija Vulović
6.Žitni žižak-Marija Ivanović
7.Ekološki uslovi za gajenje jabuke-Biljana Milosavljević
8.Pepelnica strnih žita-bromelija graminis-Goran Varjačić
9.Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava-Dragana Jelić
10.Plodnost zemljišta u ekološkoj proizvodnji povrća -Ljiljana Vuksanović

Date 2019-02-11
File Size 3.01 MB
Download 167

1.Valjanje ozimih strnih žita-Dobrivoje Popovic
2.Značajne odlike tritikalea KG-20-Dobrivoje Popovic
3.Silaža-pravilno spremanje-Goran Joksic
4.Ugljeni hidrati u organizmu domaćih životinja-Goran Joksic
5.Perzistencija laktacije-Goran Joksic
6.Kontrolisanje kvaliteta kukuruza na mestima prijema-Ljiljana Vuksanovic
7.Nega papaka kod ovaca-Violeta Petrovic Lukovic
8.Kroz IPARD ulaganja u prerađivačke kapacitete-Violeta Petrovic Lukovic
9.Povijanje lukova u vinogradu-Danko Petrovic
10.Oštećenja od snega na voću-Danko Petrovic
11.Značaj dobre poljoprivredne prakse (DPP) u poljoprivrednoj proizvodnji-Lidija Vulovic
12.Gorka trulež (antraknoza) jabuke-Marija Ivanovic
13.Perspektiva i održivost novih zadruga u Srbiji-Suzana Neskovic
14.Priprema zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada-Biljana Milosavljevic
15.Zaštita voća od srna i glodara-Goran Varjacic
16.Podsticaji za investicije u fizičku imovinu-IPARD-Dragana Jelic

Date 2019-01-11
File Size 3.21 MB
Download 184

1. Pozni (prolećni) mrazevi u voćnjacima – mere borbe - Biljana Milosavljevic
2. Mogućnosti u biljnoj proizvodnji - Dobrivoje Popović
3. Domaći miš-pratilac čoveka od najranijih vremena - Goran Varjačić
4. Vođenje evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu - Dragana Jelić
5. Obim i značaj stručnih/poverenih poslova u okviru PSSS Srbije - Suzana Nešković
6. Ne spaljivati žetvene ostatke - Lidija Vulovic
7. Štetočina koja se „krije“ u nezaoranoj kukuruzovini - Marija Ivanović
8. Setvena struktura prilagođena agroklimatskim uslovima - Dobrivoje Popovic
9. Parametri koji utiču na reprodukciju krava - Violeta Petrovic Lukovic
10. Gajenje peršuna u organskoj bašti - Ljiljana Vuksanovic

Date 2018-12-03
File Size 3.08 MB
Download 231

1. Kalemljenje okuliranjem (očenjem) - Danko Petrovic
2. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća, Erwinia amilovora - Lidija Vulovic
3. Rezultati MO kukuruza u 2018. god.  - Ljiljana  Vuksanović.
4. Rđa kruške (Gymnosporangium abinae - Marija Ivanović
5. Crna pegavost ruže - Marija Ivanović
6. Zimska rezidba voća - Biljana Milosavljević
7. Zaštita zrnaste robe od skladišnih štetočina - Goran Varjačić
8. Ko je obveznik PDV u poljoprivredi? - Dragana Jelić
9. Mesto Savetodavnih službi u agraru Srbije - Suzana Nešković

Date 2018-11-05
File Size 3.06 MB
Download 177

1.Stanje i perspektive u poljoprivrednoj proizvodnji u Šumadijskom regionu-Suzana Nešković  
2.Podsticaji za investicije i opremanje objekata-Dragana Jelić                                           
3.Jesenje đubrenje voćaka-Biljana Milosavljević                                                           
4.Pravilno rukovanje pesticidima-Varjačić Goran                                               
5.Fitopatogene bakterije- izvori infekcije-Marija Ivanović                                                 
6.Sprečiti primarnu zarazu jabuke od Venturia inaequalis-Lidija Vulović                           
7.Normativi i obroci za visokosteone krave-Goran Joksić                                                
8.Dobrobit životinja kroz Ipard fond-Violeta Petrović Luković            
9.Mikotoksini u kukuruzu-Violeta Petrović Luković                                                
10.Namenska berba - Siliranje kukuruza-Dobrivoje Popović
11.Vreme setve ozimog krmnog graška-Dobrivoje Popović                               
12.Opravdano povećanje setvenih površina tritikalea-Dobrivoje Popović   
13.Zaoravanje žetvenih ostatake-LJiljana Vuksanović                                          
14.Berba grožđa viskih sorti-Danko Petrović                                                   

Date 2018-10-02
File Size 803.09 KB
Download 218