Category: PSSS Kragujevac
Strana 4 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Mastitis - Violeta Petrović-Luković
2.Bubazlata – Zlatna mara (Cetonia aurata) - Marija Ivanović
3.Mere zaštite od Krompirovog moljaca (Phthorimaea operculalla) - Lidija Vulović
4.Načini utvrđivanja zrelosti grožđa - Danko Petrović
5.Objekat za goveda-pravilna izgradnja - Goran Joksić
6.Agroklimatski uslovi i stanje okopavina u Šumadiji - Dobrivoje Popović
7.Čišćenje korova totalnim herbicidima - Goran Varjačić
8.Berba i sušenje šljive - Biljana Milosavljević
9.Vođenje knjigovodstvene evidencije na poljoprivrednom gazdinstvu - Dragana Jelić
10.Gajenje lubenice (Citrullus vulgaris L) - Ljiljana Vuksanović
11.Mesto soje u plodoredu i optimalno vreme žetve.- Ljiljana Vuksanović

Date 2018-09-05
File Size 3.02 MB
Download 217

1. Bespovratna sredstva za zadruge - Dragana Jelić
2. Nega kože i  dlake kod krava - Violeta Petrović-Luković
3. Pravilno uzorkovanje zemljišta za agrohemijske analize - Suzana Nešković
4. Samozagrevanje pšenice - Suzana Nešković
5. Proređivanje plodova breskve - Biljana Milosavljević
6. Integralno suzbijanje korova - Goran Varjačić
7. Siva pegavost oraha (Gnomonia leptostyla) - Marija Ivanović
8. Proizvodnja voćne rakije od šljive - Danko Petrović
9. Buša - Goran Joksić
10.Kupusni moljac (Plutella maculipennis) - Lidija Vulović

Date 2018-08-03
File Size 3.04 MB
Download 382

1.Defolijacija u vinogradu-Danko Petrovic
2.Uljana repica-Ljiljana Vuksanovic
3.Pesak kao prostirka za krave-Goran Joksic
4.Uređenje porodilišta za plotkinje-Goran Joksic
5.Zelena rezidba voćaka-Biljana Milosavljevic
6.Diverzifikacija na poljoprivrednom gazdinstvu-Dragana Jelic
7.Podsticaji za izgradnju i opremanje objekata u poljoprivrednoj proizvodnji- Dragana Jelic
8.Značaj mera podrške resornog m inistarstva- Suzana Neskovic

Date 2018-06-29
File Size 3.03 MB
Download 209

1.Ekonomičnost i rentabilnost gajenja ovsa u Srbiji-Dragana Jelić
2.Sudanska trava (Sorghum sudanense)-Ljiljana Vuksanović
3.Primena jabukovog sirćeta u govedarstvu-Violeta Petrović-Luković
4.Siva plesan i trulež plodova maline-Goran Varjačić
5.Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)-Lidija Vulović
6.Izbor sorti jabuke za podizanje višegodišnjih zasada-Biljana Milosavljević
7.Besplatna kontrola plodnosti zemljišta za 2018. godinu(za registrovana poljoprivredna gazdinstva)-Suzana Nešković
8.Džanarika kao podloge za šljivu-Danko Petrović
9.Drvesnica – Beli drvotočac (Zeuzera pyrina L.)-Marija Ivanović

Date 2018-06-05
File Size 3.11 MB
Download 206

1.Kompostiranje-Dragana Jelić
2.Gajenje cvekle-Ljiljana Vuksanović
3.Agroekološki uslovi za gajenje lešnika-Biljana Milosavljević
4.Senaža u ishrani goveda-Goran Joksić
5.Uloga PIS-a u integralnoj zaštiti bilja-Lidija Vulović
6.Razvoj srpskog zadrugarstva-Suzana Nešković
7.Uticaj visokih temperatura na goveda-Violeta Petrović-Luković
8.Sadnja loznih kalemova metodom Hidrobura-Danko Petrović
9.Agrotehnika kao vid profilaktičkih (preventivnih) mera u suzbijanju fitopatogenih bakterija-Marija Ivanović

Date 2018-05-07
File Size 3.16 MB
Download 201
 1. Dobrivoje Popović: Predsetvena priprema oranica
 2. Biljana Milosavljević: Zelena rezidba voćaka
 3. Suzana Nešković: Kako do stabilnosti u poljoprivrednoj proizvodnji
 4. Danko Petrović: Period zimskog mirovanja vinove loze
 5. Dragana Jelić: Izrada biznis plana
 6. Goran Varjačić: Neizvesna dalja upotreba neonikotinoida
 7. Lidija Vulović: Monilioza šljiva
 8. Ljiljana Vuksanović: Prihrana ozimih useva, prolećna nega useva i priprema za prolećnu setvu 2018. god
 9. Marija Ivanović: Breskvina crna vaš - Anuraphis (Brachycaudus) persicae
 10. Marija Ivanović: Patogeni na sadnom materijalu jabučastog voća
 11. Violeta Petrović-Luković: Ishrana zalučene jagnjadi
Date 2018-03-30
File Size 6.88 MB
Download 234

1. Upis u vinogradarski registar - Biljana Milosavljević
2. Subvencionisani krediti za reg.polj.gazd - Dragana Jelić
3. IL D Frans rasa ovaca - Goran Joksić
4. Planiranje rezidbe prema zeljenom prinosu grozdja - Danko Petrović
5. Aktivne motode u borbi protiv mraza - Lidija Vulović
6. Primena pasivnih metoda u borbi protiv mraza - Lidija Vulović
7. Izrada jednostavnog biznis plana - Violeta Petrović Luković
8. Gajenje pokrovnih useva - Ljiljana Vuksanović
9. Obicna kruskina buva - Goran Varjačić
10. Uslovi za koriscenje predpristupnih fondova EU za razvoj I unapredjenje poljoprivredu - Suzana Neskovic
11. Agroponuda
12. Stips

Date 2018-03-02
File Size 3.46 MB
Download 214

1. Motivi za kupovinu organskih proizvoda, Dragana Jelić
2. Đubrenje voćnjaka, Biljana Milosavljević
3. Đubrenje vinograda, Danko Petrović
4. Uticaj temperature vazduha na domaće životinje, Goran Joksić
5. Pesticidna rezistentnost, Goran Varjačić
6. Mraz, Lidija Vulović
7. Gajenje luka u organskoj bašti, Ljiljana Vuksanović
8. Krvava vaš, Marija Ivanović
9. Reproduktivni poremećaji goveda, Violeta Petrović Luković
10. PSSS – NOSIOCI PRIMENE STRUKE, Suzana Nešković
11. Selekcija u govedarstvu, Violeta Petrović Luković
12. Objaljeni javni pozivi za IPARD program, Violeta Petrović Luković

Date 2018-01-29
File Size 1.48 MB
Download 259
 1. Violeta Petrović-Luković: Kako do IPARD sredstava
 2. Lidija Vulović: Biljne vaši - Aphidide
 3. Goran Joksić: Kauterizacija (paljenje)
 4. Biljana Milosavljević: Proređivanje plodova breskve
 5. Dragana Jelić: Program podrške države u finansijskim podsticajima za razvoj zadruga
 6. Goran Varjačić: Pepelnica strnih žita - Brumelija graminis
 7. Ljiljana Vuksanović: Sertifikacija organskog proizvoda
Date 2017-12-28
File Size 1005.8 KB
Download 221

1. Podsticaji za investicije u fizicku imovinu poljoprivrednih gazdinstava preko IPARD programa - Dragana Jelic
2. Kakvo seme treba sejati - Lidija Vulovic
3. Pesticidi - izvor zagadjenja zivotne sredine - Lidija Vulovic
4. Skladistenje kukuruza - Marko Veljkovic
5. Duznosti korisnika IPARD fonda - Violeta Petrovic Lukovic
6. Intergalno suzbijanje korova  - Goran Varjacic
7. Faktori koji uticu na prinos mleka - Marko Veljkovic
8. Sistemi gajenja breskve - Biljana Milosavljevic
9. Postupci sa krmacama u priplodu - Goran Joksic
10. Gajenje lucerke u stresnim uslovima suse - Ljiljana Vuksanovic

Date 2017-12-06
File Size 1.03 MB
Download 220