Category: PSSS Kruševac
Strana 2 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Aktuelna zaštita voćaka – Sandra Miletaković
2.Rasađivanje paprike –  Snježana Vujinović
3.Priprema silaže od jednogodišnjih leguminoza–Radojka Nikolić
4.Uzimanje uzoraka zemljišta za agro-hemijsku analizu –  Dragana Andrejić
5.Značaj kalijuma za biljnu proizvodnju -  Slađana Cvetković
6.Zelena rezidba voćnih stabala –  Momir Nedić

Date 2020-05-13
File Size 855.68 KB
Download 98

1.Preporuke za setvu kukuruza–Radojka Nikolić
2.Priprema zemljišta za setvu kukuruza– Snježana Vujinović
3.Suzbijanje korova u kukuruzu primenom pre -em herbicida– Sandra Miletaković
4.Uticaj dubine sadnje i visine debla na razvoj i rodnost oraha –  Živomir Nikolić
5.Značaj fosfora za biljnu proizvodnju -  Slađana Cvetković
6.Hemijske analize zemljišta –  Dragana Andrejić

Date 2020-04-21
File Size 644.2 KB
Download 97

1.Prednosti malčiranja zemljišta u povrtarskoj proizvodnji  -   Snježana Vujinović
2.Zaštita useva pšenice od biljnih bolesti  - Sandra Miletaković
3.Prekalemljavanje voćaka – Živomir Nikolić
4.Radovi u jagodnjaku početkom vegetacije - Momir Nedić

Date 2020-03-11
File Size 4.33 MB
Download 124

1.Povećanje trajnosti drvenog naslona za vinovu lozu – Živomir Nikolić
2.Prihranjivanje pšenice i ostalih žita  –  Radojka Nikolić
3.Značaj zimskog prskanja voćaka – Sandra Miletaković
4.Prolećna obrada zemljišta –  Snježana Vujinović
5.Ratarska i povrtarska organska proizvodnja - Nemanja Konstantinović

Date 2020-02-13
File Size 763.12 KB
Download 104

1. Značaj zimskog pregleda voćaka na prisustvo štetočina tokom perioda mirovanja – Sandra Miletaković
2. Jare leguminoze  –  Radojka Nikolić
3. Značaj pH vrednosti zemljišta – Snježana Vujinović
4. Zadrugarstvo –  Radomir Bušatović
5. Javni poziv za nabavku novog traktora u 2020. godini - Momir Nedić
6. IPARD-treći javni poziv za preradu-Zoran Starinac

Date 2020-01-14
File Size 794.77 KB
Download 127


1. Zaštita voćaka od glodara – Sandra Miletaković
2. Značaj i uloga stajnjaka u cilju popravke i očuvanja plodnosti zemljišta– Snježana Vujinović
3. Dubina sadnje vinove loze –Živomir Nikolić
4. Održavanje zemljišta u voćnjacima – Momir Nedić
5. Izvod iz zakona o zadrugama–Nemanja Konstantinović
6. Upis u vinogradarski registar-Radomir Bušatović

Date 2019-12-17
File Size 1.05 MB
Download 191

1. Značaj zimskog prskanja voćaka – Sandra Miletaković
2. Organska i mineralna đubriva – Snježana Vujinović
3. Značaj osnovne obrade zemljišta – Radojka Nikolić
4. Kimatski činioci koji utiču na gajenje oraha –  Živomir Nikolić
5. Izbor mesta i zemljišta za podizanje višegodišnjih zasada – Radomir Bušatović

Date 2019-11-06
File Size 844.77 KB
Download 230

1.Setva ozimih žita- Radojka Nikolić
2.Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave   mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu – Sandra Miletaković
3.Jesenja obrada zemljišta– Snježana Vujinović
4.Ipard podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i u nabavku novog traktora – Zoran Starinac
5.Plodored i izbor preduseva u sistemima organskog ratarenja – Nemanja Konstantinović

Date 2019-10-10
File Size 818.25 KB
Download 120

1.Ozimi grašak i grahorica- Radojka Nikolić
2.Priprema skladišta za čuvanje kukukuruza– Sandra Miletaković
3.Izmene pravilnika za korišćenje IPARD sredstava–Zoran Starinac
4.Značaj i uloga stajnjaka u cilju popravke i očuvanja plodnosti zemlljišta – Snježana Vujinović
5.Radovi u kupinjaku nakon berbe–Radomir Bušatović

Date 2019-10-10
File Size 869.53 KB
Download 109

1.Priprema silaže od kukuruza - Radojka Nikolic
2.Navodnjavanje kukuruza – Snježana Vujinović
3.Aktuelna zaštita vinove loze – Sandra Miletaković
4.Nega jagodnjaka nakon sadnje – Momir Nedić
5.Pravila plodoreda u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović

Date 2019-08-09
File Size 747.99 KB
Download 154