Category: PSSS Kruševac
Strana 3 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Kalcifikacija zemljišta-Radojka Nikolić
2.Zaštita uskladištenog lekovitog bilja-Sandra Miletaković
3.Navodnjavanje kupusa – Snježana Vujinović
4.Osnovni principi organske proizvodnje –Nemanja Konstantinović
5.Uklanjanje površinskih žila i brandusa kod mladih vinograda-Živomir Nikolić

Date 2019-07-15
File Size 939.15 KB
Download 138

1.Navodnjavanje paprike -  Snježana Vujinović
2.Priprema skladišta za čuvanje pšenice - Sandra Miletaković
3.Mere zelene rezidbe vinove loze - Radomir Bušatović
4.Organska proizvodnja blitve – Nemanja Konstantinović

Date 2019-06-06
File Size 850.96 KB
Download 140

1.Priprema senaže od prvog otkosa leguminoza – Radojka Nikolić
2.Aktuelna zaštita voćaka -  Sandra Miletaković
3.Rasađivanje paprike – Snježana Vujinović
4.Proređivanje plodova breskve – Živomir Nikolić
5.pH vrednost zemljišta – Nemanja Konstantinović

Date 2019-05-14
File Size 1.09 MB
Download 175

1.Priprema zemljišta za setvu kukuruza – Snježana Vujinović
2.Izbor hibrida kukuruza - Radojka Nikolić
3.Suzbijanje korova u kukuruzu primenom pre-em herbicida - Sandra Miletaković
4.Pomotehničke mere pri formiranju uzgojnog oblika u tipu vretena – Momir Nedić
5.PDV u poljoprivredi–Zoran Starinac

Date 2019-04-08
File Size 893.8 KB
Download 149

1.Gajenje jarih leguminoza–Radojka Nikolić
2.IPARD-uslovi koje treba ispuniti u pogledu zdravlja bilja-Zoran Starinac
3.Suzbijanje  biljnih bolesti u usevu pšenice- Sandra Miletaković
4.Značaj plodoreda u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović

Date 2019-03-11
File Size 859.03 KB
Download 157

1.Značaj plodoreda u ratarskoj proizvodnji–Snježana Vujinović
2.Moljac paradajza (Tuta absoluta)-Sandra Miletaković
3.Izbor sorti kajsija za proizvodne zsade-Živomir Nikolić
4.Uticaj niskih temperatura na vinovu lozu-Radomir Bušatović
5.Organska proizvodnja vinove loze u saksiji–Nemanja Konstantinović

Date 2019-02-11
File Size 863.38 KB
Download 158

1.Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina tokom perioda mirovanja–Sandra Miletaković
2.Zemljište – osnova poljoprivredne proizvodnje-Snježana Vujinović
3.Zadrugarstvo–Radojka Nikolić
4.Upis u vinogradarski registar–Živomir Nikolić
5.Prelazni period sa konvencionalne u organsku proizvodnju–Nemanja Konstantinović
6.Određivanje intenziteta rezidbe voćnih stabala–Momir Nedić

Date 2019-01-16
File Size 587.5 KB
Download 155

1. Značaj kontrole plodnosti zemljišta – Radojka Nikolić
2. Značaj zimskog oranja – Snježana Vujinović
3. Gajenje aronije – Živomir Nikolić
4. Održavanje zemljišta u voćnjacima – Momir Nedić
5. Zaštita voćaka od glodara - Sandra Miletaković

Date 2018-12-04
File Size 1.18 MB
Download 152

1. Tretiranje plodova jabuke  posle berbe – Sandra Miletaković
2. Pravilna primena stajnjaka – Radojka Nikolić
3. Rigolovanje zemljišta – Snježana Vujinović
4. Podsticaji za investicije u fizičku imovinu IPARD - Zoran Starinac
5. Prelazak sa konvencionalne u organsku proizvodnju – Nemanja Konstantinović

Date 2018-11-13
File Size 773.34 KB
Download 156

1.Preporuka za setvu strnih žita–Radojka Nikolić
2.Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave   mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu–Sandra Miletaković
3.Obrada zemljišta za setvu ozimih žita–Snježana Vujinović
4.Čuvanje plodova oraha-Živomir Nikolić
5.Organska biljna đubriva–Nemanja Konstantinović

Date 2018-10-08
File Size 744.65 KB
Download 197