Category: PSSS Kruševac
Strana 4 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1.Trulež plodova povrća-Sandra Miletaković    
2.Višegodišnje krmne leguminoze-Radojka Nikolić
3.Organska materija u zemljištu-Snježana Vujinović
4.Priprema silaže od kukuruza-Dragan Gunjak
5.Zemljište za gajenje organske borovnice-Nemanja Konstantinović
6.Uticaj sastava biljaka na kvalitet silaže-Boban Rosić
7.Određivanje optimalnog vremena berbe dunje-Radomir Bušatović

Date 2018-09-07
File Size 750.51 KB
Download 182

1. Popravka kiselosti zemljišta -kalcifikacija – Radojka Nikolić
2. Organska biljna đubriva – Nemanja Konstantinović
3. Podsticaji za nabavku novih mašina i opreme – Zoran Starinac
4. Navodnjavanje soje - Snježana Vujinović
5. Vilina kosica (Cuscuta spp.) – Sandra Miletaković
6. Dobijanje higijenski ispravnog mleka – Dragan Gunjak

Date 2018-08-07
File Size 551.06 KB
Download 178

1.Potrebe povrća za vodom–Radojka Nikolić
2.Navodnjavanje kupine–Snježana Vujinović
3.Zaštita uskladištenog lekovitog bilja-Sandra Miletaković
4.Ishrana junica od 1 – 2 godine starosti-Dragan Gunjak
5.Određivanje optimalnog vremena berbe kruške penetrometrom–Momir Nedić

Date 2018-07-09
File Size 931.76 KB
Download 208

1.Izvod iz zakona o zadrugama–Radojka Nikolić
2.Uticaj visokih temperatura na proizvodnju mleka–Dragan Gunjak
3.Zelena rezidba voćnih stabala–Momir Nedić
4.Primena dobre higijenske prakse u primarnoj proizvodnji sitnog jagodastog voća–Bušatović Radomir
5.Navodnjavanje paradajza-Snježana Vujinović
6.Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata-Zoran Starinac
7.Priprema skladišta za čuvanje strnih žitarica–Sandra Miletaković

Date 2018-06-05
File Size 778.81 KB
Download 172


1.Priprema silaže od jednogodišnjih leguminoza–Radojka Nikolić
2.Pripremanje silaže i senaže od lucerke–Dragan Gunjak
3.Navodnjavanje jagode–Snježana Vujinović
4.Aktuelna zaštita voćaka-Sandra Miletaković
5.Lačenje – očenjivanje mladih lastara-Radomir Bušatović
6.Organsko ratarstvo–Nemanja Konstantinović

Date 2018-05-10
File Size 741.56 KB
Download 190


1.Preporuke za setvu kukuruza- Radojka Nikolić             
2.Nedostatak vode u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović  
3.Prstenovanje debla kod voćnih stabala – Živomir Nikolić
4.Primena zeolita u poljoprivrednoj proizvodnji - Snježana Vujinović        
5.Zaštita povrća u fazi rasada - Sandra Miletaković
6.Uticaj ishrane na promenu sadržaja mlečne masti i proteina u mleku – Dragan Gunjak

Date 2018-04-12
File Size 740.17 KB
Download 193

1. Предсетвена обрада земљишта – Сњежана Вујиновић
2. Помотехничке мере при формирању узгојног облика воћака – Момир Недић
3. Сено у исхрани крава – Драган Гуњак
4. Производња раног кромпира- Радојка Николић
5. Појава, развиће и мере сузбијања мољца кромпира – Сандра Милетаковић
6. Органско ратарство – Немања Константиновић

Date 2018-03-05
File Size 811.96 KB
Download 191

1. Upis u vinogradarski registar – Živomir Nikolić
2. Prihranjivanje ozimih žita – Radojka Nikolić
3. Ishrana krava u ranoj laktaciji – Dragan Gunjak
4. Mikroklimat u ovčarniku - Boban Rosić
5. Značaj plodoreda u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović
6. Zaštita useva pšenice – Sandra Miletaković
7. Zadrugarstvo – Radomir Bušatović

Date 2018-02-13
File Size 554.85 KB
Download 193

1. Jare leguminoze – Radojka Nikolić         
2. Vreme sadnje ribizle – Živomir Nikolić  
3. IPARD fondovi- Nabavka novog traktora – Zoran Starinac           
4. Azotna đubriva – Snježana Vujinović     
5. Pregled voćaka na prisustvo štetočina tokom perioda mirovanja – Sandra Miletaković 

Date 2018-01-10
File Size 730.87 KB
Download 460

1. Kalcizacija kiselih zemlјišta - Radojka Nikolić       
2. Zaštita voćaka od glodara - Sandra Miletaković  
3. Održavanje opreme za mužu - Boban Rosić        
4. Rana laktacija – Dragan Gunjak
5. Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu - Zoran Starinac
6. Sertifikacija organsko-stočarske proizvodnje – Nemanja Konstantinović
7. Zadrugarstvo - Radomir Bušatović

Date 2017-12-04
File Size 1.05 MB
Download 453