Category: PSSS Kruševac
Strana 5 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Upis u vinogradarski registar – Živomir Nikolić
2. Prihranjivanje ozimih žita – Radojka Nikolić
3. Ishrana krava u ranoj laktaciji – Dragan Gunjak
4. Mikroklimat u ovčarniku - Boban Rosić
5. Značaj plodoreda u povrtarskoj proizvodnji – Snježana Vujinović
6. Zaštita useva pšenice – Sandra Miletaković
7. Zadrugarstvo – Radomir Bušatović

Date 2018-02-13
File Size 554.85 KB
Download 208

1. Jare leguminoze – Radojka Nikolić         
2. Vreme sadnje ribizle – Živomir Nikolić  
3. IPARD fondovi- Nabavka novog traktora – Zoran Starinac           
4. Azotna đubriva – Snježana Vujinović     
5. Pregled voćaka na prisustvo štetočina tokom perioda mirovanja – Sandra Miletaković 

Date 2018-01-10
File Size 730.87 KB
Download 480

1. Kalcizacija kiselih zemlјišta - Radojka Nikolić       
2. Zaštita voćaka od glodara - Sandra Miletaković  
3. Održavanje opreme za mužu - Boban Rosić        
4. Rana laktacija – Dragan Gunjak
5. Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu - Zoran Starinac
6. Sertifikacija organsko-stočarske proizvodnje – Nemanja Konstantinović
7. Zadrugarstvo - Radomir Bušatović

Date 2017-12-04
File Size 1.05 MB
Download 483

1. Značaj zimskog prskanja voćaka - Dipl.inž.Sandra Miletaković            
2. Značaj osnovne obrade zemlјišta- Dipl.inž Radojka Nikolić
3. Period rane laktacije - Dipl.inž.Boban Rosić
4. Higijena muzne opreme- Dil.inž Dragan Gunjak
5. Sertifikacija organskog pčelarstva - Dipl.inž.Nemanja Konstantinović
6. Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada- Dipl.inž.Radomir Bušatović

Date 2017-11-06
File Size 602 KB
Download 230

1. Važne praktične preporuke za ishranu krava - Dragan Gunjak
2. Setva ozimih žita - Radojka Nikolić
3. Obrada zemlјišta u vinogradu - Snježana Vujinović
4. Preporuke za proizvođače o preventivnim merama od pojave mikotoksina i čuvanju kukuruza u klipu - Sandra Miletaković
5. Osetlјivost voćaka na hlor- Momir Nedić.

Date 2017-10-09
File Size 753.27 KB
Download 217

1. Karakteristike procesa proizvodnje silaže i senaže – Boban Rosić
2. Ishrana junica od jedne do dve godine starosti – Dragan Gunjak
3. Stočni grašak i grahorica – Radojka Nikolić
4. Uticaj nedostatka vode u organskoj proizvodnji - Nemanja Konstantinović
5. Priprema skladišta za čuvanje kukuruza – Sandra Miletaković
6. Određivanje optimalnog vremena berbe jabuke – Radomir Bušatović
7. Dominantne cene voća (kvantaške pijace)
8. Dominantne cene žive stoke  (stočne pijace)

Date 2017-09-06
File Size 975.56 KB
Download 663

1. Povrće kao postrni usev – Snježana Vujinović
2. Zaštita uskladištenog lekovitog bilja – Sandra Miletaković
3. Priprema zemljišta u organskoj proizvodnji – Nemanja Konstantinović
4. Značaj kontrole plodnosti zemljišta – Radojka Nikolić
5. Nega jagodnjaka nakon sadnje - Momir Nedić
6. Uklanjanje površinskih žila i prandusa kod mladih vinograda – Živomir Nikolić
7. Priprema silaže kukuruza u uslovima visokih temperatura – Dragan Gunjak

Date 2017-08-03
File Size 898.85 KB
Download 710

1.    Navodnjavanje povrtarskih kultura - Radojka Nikolić
2.    Priprema skladišta za čuvanje pšenice - Sandra Miletaković
3.    Navodnjavanje kukuruza – Snježana Vujinović
4.    Ishrana Ovnova – Dragan Gunjak
5.    Program podrške za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga u 2017.godini- Zoran Starinac
6.    Dominantne cene voća (kvantaške pijace)
7.    Dominantne cene žive stoke  (stočne pijace)

Date 2017-07-07
File Size 899.6 KB
Download 709

1. Fiziološki poremećaji plodova paradajza - Radojka Nikolić
2. Sušenje sena – Dragan Gunjak
3. Karenca u zaštiti bilja – Sandra Miletaković
4. Korišćenje sredstava IPARd fondova – Proizvodnja voća i povrća - Radomir Bušatović
5. Dominantne cene voća i povrća (kvantaške pijace)
6. Dominantne cene žive stoke (kvantaške pijace)

Date 2017-06-06
File Size 869.46 KB
Download 697
  1. Trešnjina muva - Miletaković Sandra
  2. Pripremanje silaže i senaže od lucerke - Gunjak Dragan
  3. Navodnjavanje jagode - Vujinović Snježana
  4. Aktuelni radovi u vinogradu-mere zelene rezidbe - Nedić Momir
  5. Sistem košenja lucerke - Nikolić Radojka
  6. Osnovni principi u organskoj proizvodnji - Konstantinović Nemanja
Date 2017-05-08
File Size 3.11 MB
Download 818