Category: PSSS Novi Pazar
Strana 1 od 15
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:


1. Lešnikov surlaš – Belkisa Rabić
2. Zelena rezidba u voćnacima - Silvia Hodžić
3. Ishrana ovaca na Pešterskoj visoravni - Safet Vesnić
4. Faktori koji utiču na procenat mlečne masti - Zumreta Trtovac
5. Nega useva kukuruza - Smail Ejupović
6. Kupusna muha - Tanja Mihajlović

Date 2021-06-30
File Size 803.17 KB
Download 21

1. Zaštita Borovnice od bolesti i štetočina – Belkisa Rabić
2. Intezitet rezidbe - Silvia Hodžić
3. Iskhrana krava u zimskom periodu - Safet Vesnić
4. Uslovi gajenja ćurke - Zumreta Trtovac
5. Nega i prihrana ozimih useva - Smail Ejupović
6. Da li je svejedno koji bakarni preparat koristimo - Tanja Mihajlović

Date 2021-06-30
File Size 831.42 KB
Download 14

1.Šljivina štitasta vaš - Svetlana Šućević
2.Organska proizvodnja voća - Silvia Hodžić
3.Potencijali NP za razvoj seoskog turizma - Safet Vesnić
4.Mitarenje - Zumreta Trtovac
5.Dopunska obrada zemljišta u jesen - Smail Ejupović
6.Suzbijanje lišajeva na voćkama - Tanja Mihajlović

Date 2020-12-31
File Size 684.6 KB
Download 85

1.Bakteriozna plamenjača jabučastog voća - Svetlana Šućević
2.Jesenja sadnja voćaka - Silvia Hodžić
3.Ishrana ovaca u zimskom periodu - Safet Vesnić
4.Ishrana krava muzara - Zumreta Trtovac
5.Izveštaj projekta UNDP  II deo - Smail Ejupović
6.Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja - Tanja Mihajlović

Date 2020-11-13
File Size 727.69 KB
Download 65

 1.Žižak pasulja - Svetlana Šućević
2.Određivanje optimalnog vremena berbe dunje - Silvia Hodžić
3.Radovi u pčelinjaku u oktombru mesecu - Safet Vesnić
4.Savremeno zadrugarstvo u Srbiji - Zumreta Trtovac
5.Izveštaj projekta UNDP I deo - Smail Ejupović
6.Zaštita u organskoj proizvodnji - Tanja Mihajlović

Date 2020-11-13
File Size 698.95 KB
Download 61

1.Priprema skladišta i suzbijanje skladišnih insekata - Svetlana Šućević
2.Seoski turizam - Silvia Hodžić
3.Israna ovaca - Safet Vesnić
4.Kako održati telesnu težinu kod junica nakon teljenja - Zumreta Trtovac
5.Ljuštenje strništa - Smail Ejupović
6.Suzbijanje korova u voćnacima - Tanja Mihajlović

Date 2020-10-01
File Size 710.16 KB
Download 118

1.Šimšiorov plamenac - Svetlana Šućević
2.Virus korona na polioprivrednom gazdinstvu - Silvia Hodžić
3.Spremanje kombinovane silaže - Safet Vesnić
4.Med - Zumreta Trtovac
5.Ne pali strnjiku - Smail Ejupović
6.Jabukin smotavac - Tanja Mihajlović

Date 2020-09-11
File Size 679.62 KB
Download 73

1.Pepeljasti grožđani moljac - Svetlana Šućević
2.IPARD Mera 7 - Silvia Hodžić
3.Radovi na pčelinjaku u julu - Safet Vesnić
4.Buša - Zumreta Trtovac
5.Upozorenje - Smail Ejupović
6.Braon mramorasta stenica - Tanja Mihajlović

Date 2020-09-11
File Size 846.03 KB
Download 86

1.Siliranje jednogodišnjih leguminoza- Zumreta Trtovac
2.Ishrana krava na pašnjacima- Safet Vesnić
3.Zaštita biljnih kultura posle tuče leda- Tanja Mihajlović
4.Žitna Pijavica- Svetlana Šućević
5.Mere nege u voćnjaku posle udara grada- Silvia Hodžić
6.Mere nege kukuruza- Smail Ejupović

Date 2020-07-06
File Size 862.79 KB
Download 88

1.Mogućnosti suzbijanja Ambrozije - Svetlana Šućević
2.Kako do dozvole za kretanje - Silvia Hodžić
3.Tov pilića - Safet Vesnić
4.Pomoć zadrugama posle korone - Zumreta Trtovac
5.Setva kukuruza - Smail Ejupović
6.Zaštita voćaka u Aprilu - Tanja Mihajlović

Date 2020-05-07
File Size 891.58 KB
Download 91