Category: PSSS Smederevo
Strana 1 od 16
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. Utvrđivanje vremena berbe kajsije - Goran Đorđević
2. Gajenje brusnice u našim agro-ekološkim uslovima - Boban Marković
3. Sortiment i agrotehničke mere za gajenje voća namenjenog za preradu i proizvodnju voćnih rakija - Biljana Nikolić
4. Suzbijanje minera okruglih mina - Slavica Stojkić
5. Najopasnije štetočine paradajza i paprike - Žaklina Mladenović
6. Međuredno kultiviranje kukuruza - Sanja Milovanović Milenković
7. Prihrana kukuruza - Sanja Milovanović Milenković
8. Podrška putem IPARD  programa - Goran Pavlović
9. Izmena Pravilnika IPARD II programa - Snežana Petrović

Date 2021-06-30
File Size 11.28 MB
Download 37

1. Zaštita kukuruza od korova i problemi koji nastaju usled primene herbicida - Žaklina Mladenović
2. Đubrenje krastavca - Sanja Milovanović Milenković
3. Šta raditi sa preraslim rasadom - Dragomir Radić
4. Žaštita voćaka od niskih negativnih temperatura - Goran Đorđević
5. Priprema i pravilna primena Bodrovske čorbe - Slavica Stojkić
6. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje - Snežana Petrović

Date 2021-06-30
File Size 2.95 MB
Download 21

1.Mikotoksini- Slavica Stojkić
2.Suzbijanje glodara- Žaklina Mladenović
3.Zadružni principi- Dragomir Radić
4.Upis u vinogradarski registar- Boban Marković1.Mikotoksini- Slavica Stojkić
2.Suzbijanje glodara- Žaklina Mladenović
3.Zadružni principi- Dragomir Radić
4.Upis u vinogradarski registar- Boban Marković

Date 2020-12-30
File Size 1.09 MB
Download 56

1. Zimski mrazevi-Slavica Stojkić
2. Stanje ozimih useva u Podunavskom okrugu- Goran Pavlović
3. Pojava cikada u biljnoj proizvodnji- Žaklina Mladenović
4. Đubrenje kukuruza- sanja Milovanović Milenković
5. Kako izbeći deformisanu šargarepu  sledeće godine-  Dragomir Radić
6. Proizvodnja  lozovače - Goran Đorđević
7. Elektronska knjiga polja-Snežana Petrović

Date 2020-12-24
File Size 1.1 MB
Download 78

1.Jesenja sadnja voća- Biljana Nikolić
2.Jesenje plavo prskanje- Žaklina Mladenović
3.Kontejnerska proizvodnja rasada paradajza-Sanja Milovanović Milenković
4.Pojava virusa žute patuljavosti ječma na strnim žitima- Slavica Stojkić
5.Pojava apopleksije –sušenje kajsije-Goran Đorđević
6.Đubrenje vinove loze-Boban Marković
7.Uslovi za osnivanje zadruge- Dragomir Radić
8.Podsticaji za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih  i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića-  Snežana Petrović

Date 2020-11-27
File Size 1.46 MB
Download 70

1. Propadanje plodova jabuke u skladištu i kako to sprečiti- Žaklina Mladenović
2. Đubrenje u organskoj poljoprivredi- Biljana Nikolić
3. Upis u vinogradarski registar- Goran Đorđević
4. Jesenja setva graška- Sanja Milovanović Milenković
5. Kako zaštititi ruže tokom zime?- Slavica Stojkić
6. Osiguranje u poljoprivredi- Snežana Petrović

Date 2020-10-28
File Size 1.36 MB
Download 67

1. Suzbijanje skladišnih štetočina pre unošenja žita- Slavica Stojkić
2. Fuzarioze kukuruza-  Žaklina Mladenović
3. Podloge za vinovu lozu-  Goran Đorđević
4. Vrste vočnih prerađevina-Boban Marković
5.Ubrzavanje zrenja paradajza prirodnim putem- Dragomir Radić
6. Priprema zemljišta za setvu ozimih žita- Sanja Milovanović Milenković
7. Proizvođačima tovne junadi pomoć od 20.000 din/grlu- Snežana Petrović

Date 2020-09-30
File Size 1.47 MB
Download 101

1. Žetva suncokreta- Sanja Milovanović Milenković
2. Uvijanje lišća paradajza- Dragomir Radić
3. Berba jabuka i metode za određivanje optimalnog roka berbe- Biljana Nikolić
4. Tipovi skladišta za čuvanje plodova jabuka- Goran Đorđević
5. Lucerkina buba- Slavica Stojkić
6. Štetočine uskladištenog pasulja i graška- Žaklina Mladenović
7. Kako zakupiti državno zemljište ?- Snežana Petrović

Date 2020-08-28
File Size 1.5 MB
Download 75

1. Šarka šljive- Slavica Stojkić
2. Bakteriozna plamenjača jabučastog voća- Žaklina Mladenović
3. Sistem uzgoja jagoda- Goran Đorđević
4. Uticaj visoke temperature na voćke-Biljana Nikolić
5. Krivi plodovi krastavca- Dragomir Radić
6. Estagon- Sanja Milovanović Milenković
7. Povoljni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta- Snežana Petrović

Date 2020-08-03
File Size 865.57 KB
Download 82

1.Laćenje i zalamanje vinove loze-Boban Marković
2.Мonilia laxa i Monilinia fructicola-Slavica Stojkić
3.Crna trulež kupusnjača-prouzrokovač Xanthomonas campestris pv.campestris-Žaklina Mladenović
4. Berba i transport maline-Goran Đorđević
5.Bele žile u plodu paradajza-Dragomir Radić
6.Značaj lucerke u vreme košenja lucerke-Sanja Milovanović Milenković
7.Podsticaji za kopanje bunara i za nabavku nove opreme za navodnjavanje-Snežana Petrović

Date 2020-06-30
File Size 1.4 MB
Download 102