Category: PSSS Šabac
Strana 1 od 17
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
   
   
Files:

1. ZNAČAJ HRANLjIVIH MATERIJA -  Svetlana Zlatarić    
2. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PERKA -  Svetlana Zlatarić
3. LUKOVA MUVA - Slobodan Gošić
4. MUVA BELOG LUKA - Slobodan Gošić
5. MINIRAJUĆA MUVA LUKA - Slobodan Gošić
6. LUKOVA LISNA BUVA - Slobodan Gošić
7. ZAGRTANJE KROMPIRA - Darko Simić
8. ISKORIŠĆAVANJE PAŠNJAKA - Darko Simić
9. VREME SETVE SOJE - Darko Simić
10. ANTRAKNOZA MALINE - Slavica Maksimović
11. VENJENJE IZDANAKA MALINE - Slavica Maksimović
12. KOROVI U KROMPIRU – SUZBIJANJE - Slavica Maksimović
13. KONSTRUKCIJA I TIPOVI STAKLENIKA - Gordana Rehak
14. TIPOVI I KONSTRUKCIJA ZA IZGRADNJU PLASTENIKA - Gordana Rehak
15. RAZLOZI POLEGANJA OZIMIH USEVA - Gordana Rehak
16. PODSTICAJI ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELJA - Mirjana Milošević
17. PODSTICAJI ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA - Mirjana Milošević
18. TEHNOLOGIJA SADNJE VINOGRADA - Milorad Jocković
19. VINOGRADARSKI REGISTAR - Milorad Jocković
20. TEHNOLOGIJA NAVODNJAVANJA KORNIŠONA - Jovan Sušić
21. PLASTENIČKA PROIZVODNJA KUKURUZA - Jovan Sušić

Date 2021-08-30
File Size 16.79 MB
Download 11

1.Plodored - Svetlana Zlatarić
2.Livade i đubrenje - Darko Simić
3.Bitne karakteristike i značaj navodnjavanja - Gordana Rehak
4.Dezinfekcija zemljišta u plastenicima - Slavica Maksimović
5.Muva kupusa - Slobodan Gošić
6.Unapređenje genetičkih resursa u republici Srbiji kroz uspostavljanje i održavanje ogleda sa autohtonim rasama živine - Mirjana Milošević

Date 2021-03-29
File Size 6.96 MB
Download 96

1. Kalcifikacija - Darko Simić
2. Obična kruškina buva - Slavica Maksimović
3. Braon mramorasta stenica - Slobodan Gošić
4. Zaštita mladog voćnjakai sadnica od divljači - Milorad Jocković
5. Uslovi za upis u Registar poljoprivrednog gazdinstva - Mirjana Milošević

Date 2020-12-28
File Size 1.16 MB
Download 69

1. Struktura zemljišta i njena aeracija - Darko Simić
2. Pravilna kosidba i nega lucerke - Gordana Rehak
3. Klijanje i nicanje - Svetlana Zlatarić
4. Krastavost krompira - Slavica Maksimović
5. Suzbijanje viline kosice u lucerki i crvenoj detelini - Slobodan Gošić
6. Procedure i dokumenti u poljoprivrednom osiguranju - Mirjana Milošević

Date 2020-11-23
File Size 1.19 MB
Download 55

1. Mikroorganizmi u zemljištu - Darko Simić
2. Lucerka - Gordana Rehak
3. Đubrenje lucerke azotom - Svetlana Zlatarić
4. Viroze pšenice - Slavica Maksimović
5. Kalifornijska štitasta vaš - Slobodan Gošić
6. Upis u vinogradarski registar - Milorad Jocković
7. Osiguranje useva, plodova i životinja u Srbiji - Mirjana Milošević

Date 2020-10-22
File Size 1.14 MB
Download 68

1. Stajnjak, kako sa njim? - Darko Simić
2. Pamukova sovica - Slavica Maksimović
3. Suzbjanje skladišnih štetočina - Slobodan Gošić
4. Izveštaj o realizaciji prve faze projekta kontrole kvaliteta zemljišta u saradnji sa UNDP-om - Milorad Jocković
5. Elementi i podela poljoprivrednog osiguranja - Mirjana Milošević
6. Podrška za izgradnju i opremu objekata u poljoprivredi - Mr Zoran Beljić

Date 2020-09-25
File Size 1.29 MB
Download 61

1. Kako poboljšati kvalitet poljoprivrednog zemljišta - Gordana Rehak
2. Silaža - Darko Simić
3. Uljana repica - Svetlana Zlatarić
4. Rđa kupine - Slavica Maksimović
5. Bolesti suncokreta - Slobodan Gošić
6. Osiguranje u poljoprivredi - Mirjana Milošević

Date 2020-08-24
File Size 1.43 MB
Download 106

1. Značaj i višestruka korist pri zaoravanju žetvenih ostataka - Gordana Rehak
2. Mehanički sastav zemljišta - Darko Simić
3. Siliranje jednogodišnjih leguminoza - Svetlana Zlatarić
4. Trulež glavice crnog luka - Slavica Maksimović
5. Suzbijanje korova na strništu - Slobodan Gošić
6. Sadnja jagode - Milorad Jocković
7. Značaj i tehnike upravljanja rizikom u poljoprivrednom sektoru - Mirjana Milošević

Date 2020-07-31
File Size 1.62 MB
Download 69

1. Bela detelina - Gordana Rehak
2. Posledice suviška vlage u oraničnom sloju - Darko Simić
3. Miner belih mina - Slavica Maksimović
4. Cikade maline i kupine - Slobodan Gošić
5. Rovašenje, povijanje grana, prstenovanje, letnja - zelena rezidba voća
6. Podnošenje zahteva za podsticaje za nabavku mašina i opreme u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji - Mirjana Milošević

Date 2020-06-17
File Size 1.96 MB
Download 85

1. Zeleno đubrenje - Svetlana Zlatarić
2. Đubrenje suncokreta - Darko Simić
3. Značajne karakteristike i lekovita svojstva ječma - Gordana Rehak
4. Kupusov moljac - Slavica Maksimović
5. Pravilna primena pesticida - karenca - Slobodan Gošić
6. Izvori rizika u poljoprivrednom sektoru - Mirjana Milošević

Date 2020-05-29
File Size 1.35 MB
Download 92